Foto: A. Krebs/Pixabay
Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Elektromobiliteit speelt een centrale rol in het CO2-neutraal worden van de Europese economie. Daarvoor is een veel grotere laadinfrastructuur nodig voor personenauto’s, vrachtwagens en bussen.

Duitsland wil het aantal laadpalen voor E-auto’s opvoeren van 70.000 nu naar 1 miljoen in 2030. Om dat te bereiken heeft het ministerie van verkeer gisteren het “Masterplan Ladeinfrastruktur II” bekendgemaakt. Het plan moet vooral een ding bewerkstelligen en dat is een hoger bouwtempo.

“Het moet sneller gaan”, zei verkeersminister Volker Wissing woensdag tijdens de persconferentie. “Laden moet even makkelijk worden als tanken”. De infrastructuur moet bovendien nationaal dekkend zijn. “Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, zal de E-auto nooit helemaal geaccepteerd worden als volwaardig alternatief voor verbrandingsmotoren”, zegt de minister “en dat kan een autoland als Duitsland zich niet veroorloven”.

Gemeentes

De Duitse regering trekt voor het plan 6,3 miljard euro uit. Maar geld is maar één factor. Het Masterplan bevat 68 maatregelen om het tempo op te voeren. Zo moeten gemeenten meer betrokken worden bij de plannen. De bureaucratie bij het verkrijgen van vergunningen moet omlaag. De overheid moet op zoek naar meer ruimte voor laadpalen langs de snelweg, in woonwijken, bij stations, Park&Ride plekken en op bedrijventerreinen.

De overheid is niet van plan de laadpalen zelf neer te zetten. Dat moeten bedrijven doen. De overheid treedt op als coördinator, facilitator en subsidiegever.

Een van de allergrootste uitdagingen wordt volgens Wissing de aansluiting op, en verbetering van, het elektriciteitsnet. “We moeten vanuit de toekomst terug in de tijd denken.” De verwachting is dat het aantal Duitse E-auto’s stijgt van 1,6 miljoen (volledig elektrisch en hybride) naar 15 miljoen in 2030. Het aandeel in het nationale stroomverbruik groeit daardoor van 0,5% naar 8%. Dat betekent veel extra vraag naar stroom, waar het net nu nog niet op voorbereid is.

Verder is het volgens Wissing belangrijk om te blijven investeren in digitalisering. “Het moet ten allen tijden duidelijk zijn waar laadpalen beschikbaar zijn, wat voor laadpalen het zijn en hoe hoog de stroomprijs is.”

Onderlinge concurrentie tussen laadpaalaanbieders is volgens hem van groot belang om te garanderen dat automobilisten, truckers en buschauffeurs de beste service tegen de beste prijs krijgen.

Minister Volker Wissing. Foto BMDV
Minister Volker Wissing. Foto: BMDV

Scepsis

Het plan van Wissing werd in de sector niet bepaald met lof ontvangen. Kerstin Andrea van de branchevereniging voor energie BDEW is sceptisch. Zij wordt stapelgek van de bureaucratie bij de vergunningverlening en het aanvragen van subsidies. Wordt dat met dit plan met nog meer overleg echt beter? Andrea vreest dat het Masterplan van Wissing eerder meer dan minder bureaucratie met zich meebrengt. Verder staan de meeste laadpalen op grond van particulieren. “Wanneer stelt de overheid eindelijk zelf meer grond ter beschikking”?”

Een van Duitslands grootste auto-experts, Ferdinand Dudenhöffer van het Center for Automotive Research, zegt tegenover persbureau DPA dat hij zich zorgen maakt over de stroomprijs. Hij voorspelt de komende jaren een “renaissance van de verbrandingsmotor” vanwege hoge stroomprijzen en dalende subsidies voor de aanschaf van elektroauto’s.

Hetzelfde geldt voor Hildegard Müller van branchevereniging VDA die ook wijst op de stroomprijzen die in Duitsland veel hoger zijn dan het Europese gemiddelde. “Als die zo hoog blijven dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de laatste tijd verheugende verkoopcijfers van E-auto’s.” Zij pleit daarom voor een lagere stroombelasting.

Europa

Er werd gisteren niet alleen in Duitsland vergaderd over de laadinfrastructuur. Het stond ook ter discussie in het Europees Parlement.

De EU ziet elektromobiliteit als een van de belangrijkste voorwaarden voor het welslagen van de CO2-reductie. De Europarlementariërs hebben daarom besloten dat er voor 2026 langs alle verkeersaders in de EU elke 60 kilometer een laadstation moet komen. Een voorstel om landen te beboeten als ze hier niet in slagen, haalde het niet in het parlement.