biotech, generated by AI, © MidJourney
Author profile picture

Planet B.io is een samenwerking aangegaan met ASR Dutch Science Park Fund (DSPF) om het innovatieve ecosysteem op Biotech Campus Delft (BCD) een impuls te geven. Planet B.io, opgericht in 2020, heeft talrijke biotechbedrijven aangetrokken en expertnetwerken opgezet. ASR DSPF zal over een periode van 20 jaar 500 miljoen euro investeren in onroerend goed en met Planet B.io samenwerken om de campus uit te breiden. DSM blijft de verhuurder en verbetert de toegankelijkheid voor langetermijnontwikkeling.

De groei van BCD richt zich op duurzame voedseloplossingen en benadrukt het belang van biotechnologie bij het creëren van milieuvriendelijke alternatieven voor consumentenproducten en voedsel. Dit partnerschap is gericht op toekomstige groei en het accommoderen van snelgroeiende scale-ups en grotere bedrijven, waarbij kennisdeling en samenwerkingsmogelijkheden worden bevorderd.

Cruciale innovatieknooppunten

DSM en ASR DSPF hebben een overeenkomst gesloten, waarbij ASR DSPF over een periode van 20 jaar een half miljard euro investeert in vastgoed bij BCD [1]. Deze investering sluit aan bij de Groeiagenda Zuid-Holland, die campussen als BCD aanmerkt als cruciale innovatieknooppunten voor samenwerking tussen MKB, startups, grote bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen in de regio [2]. De Biotech Campus Delft richt zich op duurzame oplossingen voor klimaatverandering, grondstoffenschaarste en duurzame gezonde voedselproductie voor een groeiende wereldbevolking [2].

Chris van Voorden, Hoofd Internationalisering bij InnovationQuarter, toonde zich enthousiast over de nieuwe investering: “De samenwerking met ASR maakt de ontwikkeling van Biotech Campus Delft tot een unieke locatie voor wereldwijde bioscience bedrijven mogelijk. InnovationQuarter is een trotse partner en supporter van de Biotech Campus, die een cruciale rol zal blijven spelen in het biotech ecosysteem in de regio Rotterdam-Den Haag” [2].

De rol van Planet B.io in de samenwerking

De gezamenlijke ambitie van Planet B.io, DSM en ASR DSPF is om BCD te ontwikkelen tot een wereldwijd toonaangevende campus voor biotechnologie die de Nederlandse kennis- en innovatiesector zal voeden, met een sterke focus op duurzame voedseloplossingen [1].

ASR DSPF zal binnenkort investeren in twee nieuwe gebouwen op BCD: een nieuw wereldwijd hoofdkantoor voor DSM’s Food and Beverage business group, dat ook state-of-the-art faciliteiten zal bieden voor toepassingen in voeding, en een nieuw multi-tenant scale-up gebouw [1]. Op termijn zal het fonds bestaande multi-tenant gebouwen verwerven die momenteel door Planet B.io worden verhuurd, waarbij de vastgoed- en facilitaire activiteiten worden overgenomen, zodat het team zich kan richten op zijn kernactiviteit, namelijk het opbouwen van een sterk ecosysteem dat waarde toevoegt aan de bedrijven in BCD en verdere groei stimuleert [1].

Continuïteit van ontwikkeling

Cindy Gerhardt, directeur van Planet B.io, verwelkomde ASR DSPF als nieuwe partner: “We zijn verheugd om ASR DSPF als nieuwe partner te verwelkomen om de continuïteit van de ontwikkeling van de Biotech Campus Delft te waarborgen. ASR DSPF zal de fondsen en de expertise inbrengen om nieuw vastgoed te ontwikkelen om dit mogelijk te maken” [1].

Ruud Roosen, fondsdirecteur van ASR Dutch Science Park Fund, benadrukte het belang van kennisdeling en samenwerkingsmogelijkheden op een campus als BCD: “Door nauw samen te werken met Planet B.io en haar partners kunnen we garanderen dat de Biotech Campus Delft zal uitgroeien tot een bruisend internationaal gerenommeerd innovatie-ecosysteem” [1].

De rol van biotechnologie in een duurzame toekomst

Biotechnologie wordt erkend als een sleuteltechnologie voor het transformeren van de bredere productie-industrie, het afstappen van fossiele bronnen en levende dieren, en het creëren van planeetvriendelijke alternatieven voor consumentenproducten en voedsel [1]. Planet B.io ondersteunt deze visie door bedrijven in staat te stellen hun biotechnologische oplossingen te ontwikkelen en te commercialiseren, door een lokale hub te bieden met toegang tot laboratoriumruimte, pilotfaciliteiten en ruimte voor industriële productie met relevante milieuvergunningen [3].

Met de samenwerking tussen Planet B.io en ASR DSPF kan Biotech Campus Delft een toonaangevende internationale hub worden voor biotech innovatie, die milieuvriendelijke oplossingen bevordert en de samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen stimuleert.

Bronnen:
[1] Planet B.io
[2] Innovation Quarter
[3] Planet B.io