© Vector Informatik
Author profile picture

De cockpits van moderne auto’s lijken bijna op die van vliegtuigen. En ook de hoeveelheid ingebouwde software doet al bijna niet meer onder voor die van vliegtuigen. Deze software moet echter wel up-to-date worden gehouden. Dat gebeurt nu nog tijdens onderhoudsbeurten in de garage. Maar het zou ook draadloos kunnen, net als bij een smartphone.

Het in Stuttgart gevestigde bedrijf Vector Informatik heeft biedt met vConnect daarvoor een nieuwe ‘over-the-air’ oplossing. De auto staat via internet in verbinding met een centrale cloud-computer waar de updates van software worden klaargezet. Vandaaruit worden dan de updates aan de auto aangeboden. De bestuurder kan de update laten plaats vinden op een moment dat het hem het beste uitkomt. De onderneming denkt dat behalve voor software-updates het systeem in een later stadium voor voor andere toepassingen gebruikt kan worden. Het zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij autonoom rijden.

© Vector Informatik

Werken aan andere toepassingsmogelijkheden

Net als bij de raceauto’s in de Formule 1, kan het systeem ook hier op afstand de auto in de gaten houden. Zo kan het systeem waarschuwen als uit zo’n draadloze diagnose blijkt dat er op korte termijn een onderdeel vervangen moet worden. Verder registreert het systeem allerlei data die bijvoorbeeld later voor dynamische verkeersbeïnvloeding van belang kan zijn. De toepassing kan worden geïntegreerd in bestaande bedrijfssystemen. Ook is het mogelijk rond vConnect andere applicaties te ontwikkelen.

,,Al deze gegevens zijn natuurlijk optimaal beveiligd”, bezweert Vector Informatik. “Het is ontwikkeld met “secure by design” als topprioriteit.”