Author profile picture

De Europese Investeringsbank (EIB) ondersteunt Rabobank en DLL voor meer steun aan Nederlandse MKB- en midkapbedrijven. Dankzij deze kredietfaciliteit zal in totaal EUR 400 miljoen beschikbaar worden gesteld aan Nederlandse ondernemingen, die hierdoor tegen lagere rente kunnen lenen.

Deze faciliteit volgt op de eerdere overeenkomst en is bedoeld als aanmoediging voor Nederlandse bedrijven, die investeringen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Dankzij de EIB zullen naar schatting zo’n 300 ondernemers kunnen profiteren van een rentekorting met deze faciliteit. Het totaalbedrag wordt gesplitst tussen Rabobank en DLL, die ieder EUR 200 miljoen lenen.

“Deze faciliteit is bedoeld als aansporing voor Nederlandse ondernemers om te investeren”, zegt Vice-President Pim van Ballekom van de EIB: “Dit soort operaties laat zien hoe EIB-investeringen op tastbare en effectieve wijze de lokale economie steunen. Het geld is er, nu is het aan Nederlandse bedrijven om het naar hun voordeel te gebruiken.”

De rentekorting is beschikbaar voor bedrijven met minder dan 3.000 werknemers. Zodoende kunnen MKB- en midkap bedrijven ervan gebruik maken. De maximale totale investering mag niet groter zijn dan EUR 25 miljoen.

Milko Wijckmans, algemeen directeur van DLL Nederland: “Dankzij de steun van de EIB kunnen we Nederlandse ondernemers hun bedrijven verder laten ontwikkelen en daardoor een positieve bijdrage leveren aan de nationale economie.”

Jan van Nieuwenhuizen, lid raad van bestuur van de Rabobank: “Als gevolg van de economische neergang hebben veel middelgrote en kleine bedrijven moeilijke tijden gehad. Het is dan ook goed nieuws dat in veel sectoren ondernemingen weer aan het groeien zijn. Mede daarom komt deze overeenkomst met de EIB dan ook op het juiste moment en maakt het voor klanten van de Rabobank makkelijker om nieuwe kansen te zoeken.”

(Bron: persbericht DLL/Rabobank)