Author profile picture

Hoe verhoog je de zelfredzaamheid van alleenwonende ouderen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen accepteren dat 100% veiligheid zelfs binnen de muren van een zorginstelling niet bestaat? Hoe zorg je ervoor dat mensen met een beperking adequaat reageren op een brandalarm? Het zijn allemaal zaken die van belang zijn bij het maatschappelijke veiligheidsstreven.

Het DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security, gevestigd aan de TU/e) brengt net als afgelopen jaren weer een groep ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij elkaar om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor deze drie veiligheidsproblemen. Vandaag is de aftrap in Tilburg in de vorm van een “veiligheidsatelier“, gevolgd door een proces van plannen maken, uitwerken en pitchen.

Het Veiligheidsatelier is bedoeld om die veiligheidsvraagstukken helder op tafel te leggen zodat er uiteindelijk een adequaat – en liefst innovatief – antwoord kan worden gegeven op de vraagstukken. Guus Sluijter van DITSS: “Dit is alleen mogelijk wanneer er een duidelijk beeld over de inhoud en achtergronden van die veiligheidsvraag is. Binnen het veiligheidsatelier gebeurt dat in de ‘vraagarticulatie sessie’. Daarna volgt een ‘brainstormsessie’ waarin deelnemers zich oriënteren op mogelijke oplossingen.”


De drie veiligheidsvragen waarvoor DITSS dit jaar een antwoord zoekt:

  1. Hoe verhoog je de zelfredzaamheid van alleenwonende ouderen?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat mensen accepteren dat 100% veiligheid zelfs binnen de muren van een zorginstelling niet bestaat?
  3. Hoe zorg je ervoor dat mensen met een beperking adequaat reageren op een brandalarm?

Uit ervaring van DITSS in de afgelopen jaren blijkt dat een consortium van veelsoortige entrepreneurs goed in staat is om voor het betreffende vraagstuk een doelmatige oplossing te bedenken. “Als er een oplossing is bedacht, kan deze in een offerte aangeboden worden aan een jury. De jury beoordeelt alle offertes en nodigt een aantal partijen uit om over de uitgedachte oplossing een wervende pitch te houden.”

De gepresenteerde oplossing, die voor de jury het beste antwoord op de vraag lijkt, krijgt vervolgens van DITSS een opdracht om in een echte pilot of fieldlab te staven dat de oplossing werkelijk effectief is. De pilot wordt begeleid en beoordeeld en bij een positieve resultaat wordt geholpen deze oplossing verder naar de markt te brengen. “Hierdoor ontstaat er winst voor zowel de maatschappij als voor de ondernemers die de oplossing op de markt brengen.”