© mohamed Hassan via Pixabay
Author profile picture

Als we iemand creatief vinden bedoelen we vaak dat zij originele ideeën verzint, niet per se dat zij goed is in innoveren. Toch noemen we ‘innoveren’ een ‘creatief proces’? Gaat dat ‘creatieve’ dan alleen over het verzinnen van het eerste idee van ‘de innovatie’? 

Wat is dan de hele ontwikkeling van het eerste idee veranderen in een concept in een werkend prototype in iets dat op de markt verschijnt in een product dat op markt verschijnt in een product zonder kinderziektes in een aangepast product dat ook gekocht en nog belangrijker gebruikt wordt?

Is dat geen creativiteit? 

Er zijn verschillende perspectieven op de relatie tussen innovatie en creativiteit. De algemeen aangenomen relatie is die van opeenvolging: eerst creativiteit (het idee) dan innovatie (idee-ontwikkeling & implementatie). Dan heb je nog mensen die zeggen: nee nee, het is iteratief. Alsnog wordt dan aangenomen dat creativiteit gaat over het bedenken van de ideeën en innovatie over de realisatie, alleen dat het bedenken en realiseren zich afwisselt.

Door de relatie zo te benoemen neem je impliciet aan dat voor het realiseren, het ontwikkelen en implementeren van ideeën geen creatieve processen zijn. Niet creërend, niet uitproberend. Deze algemene aanname lijkt me onjuist.

Wat zeggen de wetenschappers?

Die vinden het zeer juist. Dat is verklaarbaar door de ontstaansgeschiedenis van de wetenschap over creativiteit en over innovatie. Creativiteit is door psychologen opgepakt als onderzoeksgebied. Daarmee werd creativiteit iets psychologisch, een cognitieve vaardigheid en een leuk dingetje voor HR. ‘Innovation’ comes from American Businesses. Het is een onderzoeksdiscipline in management. Strategic innovation strategies to strategise the business innovation, en hoe je dat kan managen. 

Creativiteit, de kunde van het creëren is meer omvattend dat alleen het komen tot een idee. Alles binnen innoveren is creativiteit. Dus nee. Wetenschappers maken zich er met deze scheiding te makkelijk vanaf zodat ze in hun discipline onderzoek kunnen blijven doen en standaard definities kunnen hanteren. 

Het hele innovatieproces is creativiteit. Het verschil zit ‘m ergens anders. Namelijk in ‘de ander’. Bij innovatie gaat het om een toepassing voor een ander om te gebruiken. Creativiteit bestaat ook bij gratie van het creëren voor degenen die creëren. Innovatie is een vorm van creativiteit. Niets meer, niets minder.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Derek jan Fikkers, Eugene Franken, Katleen Gabriels, PG Kroeger, Carina Weijma, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.