© IO
Author profile picture

Den Bosch en Eindhoven zijn in de top-5 beland van economisch best presterende binnensteden. Den Bosch eindigde op 4, Eindhoven een plaats daaronder. Breda en Tilburg staan op plaats 21 en 22. De lijst van 81 gemeenten – samengesteld door Bureau Louter – wordt aangevoerd door Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Breda (21) en Tilburg (22) zijn de enige andere Brabantse steden in de top-25.

Bureau Louter Fontys binnensteden

“Er is momenteel veel belangstelling voor binnensteden, maar een breed beeld over hun economisch functioneren ontbreekt”, schrijft Bureau Louter in een toelichting. “Voor zover er cijfers zijn gaan deze veelal over winkels of over de bedrijvigheid als geheel. Een landsdekkende analyse van de verschillende economische functies van de binnenstad was echter niet beschikbaar.”

De bestuursfunctie, de kantoorfunctie, de winkelfunctie en vrije tijd & cultuur zijn volgens het bureau “specifieke binnenstadsfuncties”. Daarnaast wordt aan binnensteden een grote woonaantrekkelijkheid toegedicht, maar ontbreken analyses waarin dat wordt onderbouwd en in hoeverre er verschillen bestaan tussen binnensteden. “Dit onderzoek voorziet in deze lacune en levert analyses van de woonaantrekkelijkheid en het economisch functioneren van 81 binnensteden in Nederland. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar historische binnensteden, maar zijn tevens ‘nieuwe’ binnensteden geselecteerd.”

De afbakening heeft voor alle binnensteden op gelijke wijze plaatsgevonden, waarbij er bijvoorbeeld voor is gekozen om stationslocaties altijd mee te rekenen bij de binnenstad wanneer sprake is van een functionele eenheid. “Hierdoor wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. De ontwikkelingen in binnensteden zijn in perspectief geplaatst door ze te vergelijken met hun ‘stedelijke omgeving’.”

winkelfunctie
winkelfunctie ranglijst

Den Bosch, nu op plaats 4, stond in 2009 zelfs nog op plaats 2, maar is voorbijgestreefd door de zich sterk ontwikkelende binnensteden van Amsterdam en Utrecht. In de totale Nederlandse economie leveren de ‘binnenstadsfunctie’ (bestuur, kantoor, winkel, vrije tijd & cultuur) 23% van alle arbeidsplaatsen. In de Brabantse binnensteden is dat aandeel echter bijna 71%. Binnen hun stedelijk gebied specialiseren de binnensteden zich duidelijk in binnenstadsfuncties.

De dynamiek in de ranglijst voor de winkelfunctie in de periode 2009-2016 was groot: Eindhoven is sterk gestegen, Uden eveneens, maar Breda, Tilburg, Oosterhout en Veghel vielen terug.

brabantse binnensteden