Decarbonizing Europe – Zweden

Wat zijn de plannen van Zweden om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Stockholm heeft een aanvraag ingediend voor 3,2 miljard euro, maar de Europese Commissie heeft de plannen nog niet goedgekeurd. Ondanks het feit dat ongeveer de helft van het bedrag bestemd is voor de groene transitie.

Natuurbescherming, klimaatinvesteringen en een subsidieregeling voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen zijn enkele van de acties die deel uitmaken van het Zweedse herstelplan. Als EU-lid met de laagste uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking in 2019, streeft het land naar een nuluitstoot in 2045. Nieuwsgierig naar hoe Zweden van plan is CO2-arm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Zweden uit in 2019?

#27

Broeikasgasuitstoot per persoon in de EU

↓38%

Minder broeikasgasuitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Zweden in dit project: