Decarbonizing Europe – Nederland

Wat zijn de plannen van Nederland om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Eindelijk heeft Nederland zijn eerste coronaherstelplan gepresenteerd. De definitieve versie kwam een paar weken geleden. Het land krijgt waarschijnlijk 4,8 miljard euro. 40 procent van dit bedrag is bestemd voor de financiering van klimaatgerelateerde investeringen. Groene waterstof en offshore windenergie zijn belangrijke projecten die deel uitmaken van het plan. Daarnaast wordt geld uitgetrokken om de huizencrisis aan te pakken – en een subsidie voor energie-efficiëntie in gebouwen in te voeren. Ook een strengere CO2-regeling en vliegtaks moeten de uitstoot terugdringen. Benieuwd hoe Nederland van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Nederland uit in 2019?

#6

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↑32%

Meer broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Nederland in dit project: