Decarbonizing Europe – Luxemburg

Wat zijn Luxemburg’s plannen om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Luxemburg herbergt slechts 0,4 procent van de bevolking van de Europese Unie, maar is wel het land met de hoogste uitstoot van broeikasgassen. Vervoersgerelateerde emissies zijn het belangrijks. Dat komt vooral door het brandstoftoerisme. Het Groothertogdom krijgt 93 miljoen euro van de Europese Commissie en investeert een derde van dit bedrag in oplaadpunten om elektrische mobiliteit te bevorderen. Daarnaast wil het land een zero-emissiewijk bouwen. Wij bezochten het gebied waar die wijk komt. Nieuwsgierig naar hoe Luxemburg van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Luxemburg uit in 2019?

#1

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↑141%

Meer broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Luxemburg in dit project: