Decarbonizing Europe – Kroatië

Wat zijn de plannen van Kroatië om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Kroatië krijgt van de Europese Commissie 6,3 miljard euro. Dit geld gebruikt het land voor de nasleep van de pandemie en om de schade te herstellen die de aardbevingen van 2020 hebben aangericht. Deze wederopbouw zal duurzaam zijn, aangezien de nieuwe woningen energie-efficiënt zullen zijn. Voorts is duurzame mobiliteit een van de belangrijkste investeringsgebieden. In dit verband worden 1300 oplaadpunten gebouwd en wil Kroatië ook het spoorwegnet verbeteren. Verder komt er nieuwe infrastructuur voor koolstofafvang. Benieuwd hoe Kroatië van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Kroatië uit in 2019?

#24

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↓26%

Minder broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Kroatië in dit project: