Decarbonizing Europe – Estland

Wat zijn de plannen van Estland om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Dat Estland een hoog niveau van digitalisering heeft bereikt, blijkt uit het feit dat alle overheidsdiensten online beschikbaar zijn. Dat kan niet worden gezegd van de hoeveelheid groene energie die wordt gebruikt. Volgens het IEA was steenkool in 2020 de belangrijkste energiebron. De Europese Commissie geeft Estland 936,9 miljoen euro voor zijn coronaherstelplan. 42 procent van dit budget gaat naar klimaatdoelstellingen. Verschillende investeringen zijn gericht op de invoering van duurzamere technologieën in bedrijven. Deze maatregelen moeten ertoe bijdragen dat in 2030 50 procent van de energie in het land uit hernieuwbare energiebronnen komt. Groene mobiliteit is ook een van de gebieden waar het plan zich op richt, met investeringen gericht op het spoorwegnet van het land. Benieuwd hoe Estland van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Estland uit in 2019?

#4

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↑33%

Meer broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Estland in dit project: