Decarbonizing Europe – Cyprus

Wat zijn de plannen van Cyprus om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

De overgang naar een groenere economie is het belangrijkste doel uit het Cypriotische plan. De Europese Commissie heeft het land 1,2 miljard euro gegeven. Bijna de helft daarvan is bedoeld om het land groener te maken. Mobiliteit is een van de aspecten waar het plan zich op richt. Het autobezit in het land is hoog en bijna alle voertuigen rijden op fossiele brandstoffen. Elektrische voertuigen zijn er maar weinig in heel Cyprus, aangezien er geen openbare oplaadinfrastructuur is. Daarom wil Cyprus met behulp van de middelen uit het coronaherstelplan elektrische mobiliteit stimuleren door het subsidiëren van de aanschaf van elektrische auto’s en de aanleg van nieuwe oplaadstations. Nieuwsgierig naar hoe Cyprus van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Cyprus uit in 2019?

# 5

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↑33%

Meer broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Cyprus in dit project: