Decarbonizing Europe – Hongarije

Wat zijn Hongarije’s plannen om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

Hongarije heeft een lening van 7,17 miljard euro aangevraagd. Waterbeheer, digitale bijscholing en sociale energiecentrales zijn enkele van de projecten die Boedapest van plan is uit te voeren. Het Hongaarse voorstel is echter nog niet goedgekeurd, omdat het niet voldoet aan de beoordelingscriteria van de EU inzake corruptiebestrijdingsmaatregelen. Naast beter waterbeheer wil Hongarije de energiemarkt hervormen door te investeren in slimme netwerken en het stimuleren van zonne-energie. Omdat de Europese Commissie nog geen groen licht heeft gegeven, heeft het kabinet een nationaal herstelfonds opgericht om een begin te maken met het CO2-arm maken van het land. Benieuwd hoe Hongarije van plan is dat aan te pakken? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Hongarije uit in 2019?

#21

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↓20%

Minder broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Hongarije in dit project: