©MaxKneefel_009
Author profile picture

“Vanzelfsprekend wordt de Nederlandse editie van de Maker Faire in Brainport Eindhoven gehouden”, vertelt Gerard Jacobs, voorzitter van de overkoepelende stichting Maker Days. “Deze regio is de beste voedingsbodem voor het evenement. Alles wat we nodig hebben om er een succes van te maken, vind je hier. Een goed netwerk, enthousiaste vrijwilligers, sponsoren, de maakindustrie en natuurlijk de makers zelf.”

Hart
Een succes mag het inmiddels met recht genoemd worden; vijf jaar geleden trok de Maker Faire circa duizend bezoekers, vorig jaar was dat aantal al vertienvoudigd en voor de vijfde editie – die 29 en 30 september plaatsvindt in het Klokgebouw en op het Ketelhuisplein op Strijp-S – mikt de organisatie op 15.000 bezoekers. Volgens Jacobs is die groei te verklaren vanuit het ‘hart voor het makergebeuren’ dat deze technologische regio heeft. Al benadrukt hij dat de Maker Faire vooral ook een informeel festival is en gaat over maken in de breedste zin van het woord. “Zelf dingen creëren, daar gaat het om. Van lowtech tot hightech. Bezoekers kunnen een pratende 3D robot maken, ontsnappen uit een escaperoom door te programmeren, maar ook ijzersmeden of een tapijt weven.”

“Van elke tien afgestudeerden in Nederland zijn er maar drie van een technologische studierichting. Dat moeten er minstens vier zijn om aan de vraag naar personeel in die sector te voldoen.” 

Veelzijdig
Gedachte achter die ruime insteek is dat de organisatie van de Maker Faire de afstand tussen gebruikers en technische producten wil verkleinen. “Die wordt namelijk steeds groter omdat technologie steeds geavanceerder wordt. Wij willen het maakproces uitlichten en raakvlakken zichtbaar maken. Als bezoekers ontdekken hoe vanuit het een weer iets anders ontstaat en dat alles met elkaar samenhangt, beseffen ze hoe veelzijdig de maakindustrie is en dat motiveert hopelijk ook om voor een opleiding en baan in die sector te kiezen”, aldus Jacobs. Dat streven illustreert hij met een aantal cijfers: “Van elke tien afgestudeerden in Nederland zijn er maar drie van een technologische studierichting. Dat moeten er minstens vier zijn om aan de vraag naar personeel in die sector te voldoen.”

Denkers en doeners
Daarvoor zijn overigens zeker niet alleen hoogopgeleide mensen nodig, verduidelijkt Jacobs. “Onlangs werd de noodklok geluid over het toenemende tekort aan vakmensen, mbo-ers. Daarom willen we met de Maker Faire ook de werelden van denkers en doeners dichter bij elkaar brengen, onder het motto ‘Laat zien wat je maakt en deel wat je weet!’ We verwelkomen eigenlijk iedereen die een passie heeft voor ‘dingen zelf doen’: bezoekers, hobbyisten, professionals, kunstenaars en bedrijven. We willen dé ontmoetingsplaats en tegelijkertijd inspiratiebron zijn voor makers en bezoekers.” Het principe ‘zelf doen’ is dan ook leidend tijdens het evenement. “Bezoekers en deelnemers moeten vooral zoveel mogelijk ervaren, niet alleen kijken. Alle onderdelen van het evenement zijn daarom interactief.”

Samenwerking
Op die manier hoopt de organisatie passie voor de maaksector over te brengen. “Want het is toch doodzonde als onbekend onbemind maakt en daardoor iemand met talent voor technologie niet voor dat vak kiest”, aldus Jacobs. In dat opzicht wijst hij op het belang van samenwerking met scholen, ouders, de regio en het bedrijfsleven. “We organiseren bijvoorbeeld voorafgaand aan de Maker Faire een onderwijsevent (de eerste Nederlandse Fablearn onderwijsconferentie) voor leerkrachten en bestuurders in samenwerking met Platform MakerEducation.nl en uitgevoerd door de Waag. En via regionale enthousiastelingen wordt voor de tweede keer een Eindhoven Crazy Parade georganiseerd met talrijke knotsgekke voertuigen.” Bedrijven zijn  betrokken als sponsors en/of hebben een eigen stand. Het is immers ook in hun belang om zichzelf te presenteren en om in contact te komen met geïnteresseerden.”

“Uiteindelijk willen we groeien naar dertigduizend bezoekers en vierhonderd makers. Daar is wel een groter budget voor nodig.”

Professionaliseren
Met het oog op de toekomst zou Jacobs de Maker Faire graag nog verder willen professionaliseren. “We hebben in vijf jaar tijd een enorme klap gemaakt en dat hebben we voor een belangrijk deel aan onze enthousiaste medewerkers en vrijwilligers te danken. Die blijven we ook koesteren. Maar we worden groter en zijn dit jaar voor het eerst ook een landelijk evenement. Uiteindelijk willen we groeien naar dertigduizend bezoekers en vierhonderd makers. Daar is een groter budget voor nodig, zodat we het team voor volgend jaar ook weer beter en groter kunnen maken. Plan-do-check-action; dat maakproces geldt ook voor de Maker Faire.”

Bron: Brainport