AI-generated image of AI governance structures
Author profile picture

De term ‘technopolaire’ wereld, bedacht door de theoretici Ian Bremmer en Mustafa Suleyman, vat het huidige tijdperk samen waarin macht steeds meer wordt uitgeoefend door controle over computercapaciteit, algoritmen en gegevens. Deze paradigmaverschuiving heeft belangrijke gevolgen voor het wereldbestuur, aangezien techbedrijven, in plaats van traditionele staatsactoren, internationale normen beginnen te vormen en geopolitieke gebeurtenissen beginnen te beïnvloeden. Starlink van Elon Musk speelde bijvoorbeeld een cruciale rol in het Oekraïense verzet tijdens het conflict van 2022-23, wat de grote invloed onderstreept die technologiebedrijven kunnen hebben op internationale aangelegenheden.

Waarom je dit moet lezen

AI-technologieën ontwikkelen zich snel, wat leidt tot veranderingen in internationale beleidsvorming en regelgeving. Regeringen en internationale instanties worstelen met de noodzaak om normen op te stellen die gelijke tred houden met de technologische vooruitgang.

AI en de evolutie van internationale normen

Het Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies belicht verschillende nationale en multilaterale inspanningen op het gebied van AI-governance, waaronder initiatieven van de VS, de EU en de G7. Deze inspanningen zijn gericht op het creëren van een samenhangend regelgevingskader dat de complexiteit van AI kan beheersen, zoals de AI Seoul Summit die in mei 2024 gezamenlijk werd georganiseerd door de Republiek Korea en het Verenigd Koninkrijk.

Uitdagingen in AI-bestuur

Een van de belangrijkste uitdagingen in AI-governance is de ongelijkheid tussen het Noorden en het Zuiden op het gebied van middelen en infrastructuur. Beleidsmakers in het Zuiden pleiten voor een eerlijkere toewijzing van middelen om ervoor te zorgen dat alle regio’s profiteren van de vooruitgang op het gebied van AI. De AI for Good Global Summit, die op 30 en 31 mei 2024 in Genève werd gehouden, benadrukte de noodzaak van internationale samenwerking en ethische richtlijnen om deze digitale kloof te overbruggen. Het gebrek aan wettelijke waarborgen in veel landen brengt ook risico’s met zich mee op het gebied van privacyschendingen en discriminatie, waardoor het mondiale governancelandschap nog gecompliceerder wordt.

Inspanningen voor verantwoorde AI-ontwikkeling

Verschillende organisaties en overheden werken actief aan het creëren van kaders die een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI garanderen. De Europese Unie heeft de EU Artificial Intelligence Act aangenomen, die AI-toepassingen indeelt in vier risiconiveaus. Ook Singapore heeft zijn Global AI Governance Law en Model AI Governance Framework ontwikkeld. Particuliere organisaties zoals ISACA hebben de Artificial Intelligence Audit Toolkit geïntroduceerd om auditors te helpen controleren of AI-systemen voldoen aan bestuurlijke en ethische normen. Deze maatregelen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat AI-technologieën worden ontwikkeld op een manier die prioriteit geeft aan veiligheid, transparantie en controleerbaarheid.

De rol van technologiebedrijven in AI-governance

Technologiebedrijven hebben een grote invloed op AI-governance, ze geven vaak vorm aan de manier waarop mensen omgaan met technologie en hebben invloed op arbeidsmarkten en geopolitiek. De UK AI Safety Summit van november 2023, waar premier Rishi Sunak Elon Musk interviewde, benadrukte de cruciale rol van techbedrijven in wereldwijde governance. De top besprak het belang van gezamenlijk bestuur van technologie door de staat en de private sector, en benadrukte dat staten moeten leren hoe ze technologie moeten bouwen en maken, en er niet alleen mee moeten interacteren.

Toekomstige richtingen in AI-governance

De toekomst van AI-governance zal worden bepaald door de veranderende relaties tussen staten en techbedrijven, vooral bij opkomende technologieën zoals AI en kwantumcomputing. Internationale organen zoals de G7 en de Verenigde Naties bespreken AI-governance actief en richten zich op het creëren van inclusieve en intersectionele regelgevingskaders. Het rapport van de commissie Wetenschap, Innovatie en Technologie van het Britse Lagerhuis benadrukt de noodzaak van een op principes gebaseerde benadering van AI-regulering, waarbij de nadruk ligt op veiligheid, transparantie, eerlijkheid, verantwoordingsplicht en governance. Nu AI steeds verder doordringt in verschillende sectoren, zal de uitdaging voor wereldwijd bestuur zijn om robuuste kaders te creëren die zich kunnen aanpassen aan de snelle technologische veranderingen.