mof-semiconductor © Ameloot group
Author profile picture

De COVID-19-crisis heeft wereldwijd voor een ernstige terugval in de chipindustrie gezorgd. Maar “halfgeleiderbedrijven die nu beginnen met het herzien van hun langetermijnstrategieën kunnen in de volgende fase van het normale leven sterker uit de bus komen”, concludeert McKinsey in een rapport over de toekomst van de industrie. Om succesvol te zijn, moeten deze bedrijven “de onzekerheid omarmen”.

In de maanden nadat het coronavirus zich begon te verspreiden, gingen halfgeleiderbedrijven resoluut aan de slag om hun werknemers te beschermen, hun toeleveringsketens te beveiligen en andere dringende problemen aan te pakken, aldus McKinsey. “Hoewel de situatie nog steeds ernstig is en veel regeringen nog steeds beperkende eisen stellen, kijken de leiders van de industrie nu vooruit naar het moment waarop de pandemie afneemt en het nieuwe normaal begint.”

Deze stappen moeten niet alleen het bouwen van een solide basis voor hun bedrijf omvatten, “maar ook het creëren van meerdere toekomstscenario’s, die elk verschillende macro-economische en virusgerelateerde resultaten laten zien. Ze moeten de onzekerheid omarmen als onderdeel van hun bedrijfsmodel, aangezien wendbaarheid en het vermogen om zich snel aan te passen veel belangrijker zijn dan het vasthouden aan een plan.”

het optimistische scenario

McKinsey’s analyse is gebaseerd op aannames in twee van de negen scenario’s die zijn ontwikkeld voor het COVID-19-herstel. Beide gaan ervan uit dat de verspreiding van het coronavirus uiteindelijk onder controle komt en dat catastrofale economische schade wordt voorkomen. In het eerste scenario (plaatje hierboven) herstelt het mondiale bruto binnenlands product (BBP) zich in het vierde kwartaal van 2020. In het tweede (plaatje hieronder) komt het herstel pas eind 2022.

het minder optimistische scenario

Trends in PC’s, automotive en wired communication vallen op, zegt McKinsey. Het PC-segment laat de scherpste daling van de vraag zien en met de tijd wordt het alleen maar erger. “De meeste mensen zullen in 2020 alle elektronica voor het thuiskantoor kopen die ze nodig hebben voor werk op afstand, waardoor de vraag voor volgend jaar afneemt.” In het meer optimistische herstelscenario ziet het autosegment een groei van 28 tot 36 procent op jaarbasis in 2021. “Deze schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat de overheid stimulansen zal bieden aan autokopers.” De groei in het segment van de wired communication zou zowel in 2020 als in 2021 zelfs hoger kunnen uitvallen dan de prognoses van vóór de COVID-19. “Dit is een van de weinige gebieden waar een vertraagd herstel daadwerkelijk bijdraagt tot een hogere groei dan in het meer optimistische scenario, aangezien het voortzetten van werk op afstand en thuisonderwijs de vraag naar wired communication zal stimuleren”.

Net als in eerdere recessies, zegt McKinsey, “kunnen de halfgeleiderbedrijven die snel handelen sterker uit de bus komen.” Dit kan worden gedaan door middel van bescheiden kostenbesparingen, een blijvende focus op onderzoek en innovatie en een slimme strategie rond fusies en overnames.

Lees hier het hele rapport