© Raskerart
Author profile picture

In onze zondagse nieuwsbrief blikken wij als redactie terug op de afgelopen zeven dagen. Dat doen we op initiatief van onze cartoonist Albert Jan Rasker. Hij kiest een onderwerp, maakt een tekening en wij nemen het vanaf daar van hem over.

De wijze lessen voor ons onderwijs van Eveline van Zeeland, psycholoog en marketing-onderzoeker, inspireerden Albert Jan tot een beeld waarin zowel de geschiedenis als de toekomst smeken om de aandacht van onze jongste generatie. In hoeverre die zich überhaupt laat beïnvloeden kun je je afvragen, maar los daarvan is het volgens Eveline het overwegen waard om naasts het vak Geschiedenis ook ruimte te creëren voor het vak Toekomst. Al is het alleen maar omdat de klemtoon in het toekomstonderzoek meer en meer verschuift van forecasting naar backcasting. Een mooie ontwikkeling, zegt ze:

“Keuzes die we nu maken beïnvloeden de toekomst. Iedere dag opnieuw. Om die keuzes goed te maken moeten we niet alleen van het verleden leren, maar ook aan de toekomst leren bouwen. De toekomst is niet iets wat toevallig uit de lucht komt vallen, maar iets dat we zelf vormgeven. De toekomst is als een olietanker, die je beslissing voor beslissing wel degelijk een bepaalde kant op duwt. Ieder mens zou de skills die je daarvoor nodigt hebt moeten leren.”

Wat kan er belangrijker zijn dan op school samen leren de toekomst te verkennen en te ontdekken hoe je stapjes in de richting van een gewenste toekomst kunt zetten, zo vraagt ze zich af. Peter Drucker merkte ooit al op dat “The best way to predict the future is to create it”. Kortom: we moeten jongeren niet alleen leren het verleden te begrijpen, maar juist ook leren te toekomst te creëren. 

Aan die missie proberen we ons bij Innovation Origins elke dag weer te houden. Dat resulteerde ook afgelopen week weer in een reeks verhalen die een-voor-een een klein deel van die soms ingewikkelde toekomst trachten te ontwarren. Niet voor niets noemen we onszelf ‘your sneak preview of the future’.

Hier de hoogtepunten:

Wat viel ons afgelopen week op?

De trends zijn duidelijk, zegt McKinsey: er komt een heropleving van regionale luchtvaart, dankzij duurzamere mobiliteit

Deze ijzerreactor moet cruciaal puzzelstuk worden in energietransitie

De kracht van water: de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag in Nederland

Revolutie in verwarming: Europa’s kolossale warmtepompen

‘ChatGPT is nog maar het topje van de ijsberg, het grootste gedeelte van de potentie van AI is nog onder water’

Uitdagingen van universitaire spin-offs in Nederland: groeipotentie vs. belemmeringen

Een batterij gemaakt van tafelzout en water: dé revolutie van de energieopslag?

Hoera, het internet bestaat dit jaar 40 jaar

Twentse onderzoekers achterhalen welke cyberaanvallen het meest succesvol zijn

Studie laat zien: de innovatieve aanpak van HighTechXL kan een voorbeeld zijn voor Europa

De ongerijmdheid van het Europese klimaatbeleid: hoog tijd om de subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten

We hebben ook nog een tip voor komende week: Vakbeurs Vision, Robotics & Motion biedt oplossingen voor slim gekoppelde productieprocessen

En hier is de rest – Maak er een geweldige, innovatieve week van!