Author profile picture

De Hogeschool Fontys, het Ondernemersklankbord en het Zelfstandigenloket Eindhoven gaan samenwerken in “De Eindhovense Zaak”. Doel van deze organisatie is (ex-)ondernemers gratis tijdelijke hulp te bieden bij het op orde brengen van de boekhouding wanneer zij niet meer de middelen hebben om dit te laten doen. Studenten van de Hogeschool Fontys met een financiële economische, fiscale of commerciële achtergrond bieden deze ondersteuning.

De studenten werken daarbij samen met ervaren oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord. Het Zelfstandigenloket Eindhoven beoordeelt welke ondernemers in aanmerking komen voor hulp van De Eindhovense Zaak, om zo oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit diverse sectoren van het bedrijfsleven. Bij verwijzing door het Zelfstandigenloket naar de Eindhovense Zaak worden de ondernemers tevens aangemeld bij het Ondernemersklankbord, dat de studenten coacht.

Met de Eindhovense Zaak wil Fontys twee belangrijke doelstellingen realiseren. In de eerste plaats opleidingen goed aan laten sluiten op het toekomstige werkveld van studenten. Het opdoen van zo veel mogelijk praktijkervaring is daarom een cruciaal onderdeel van de opleidingen. Door studenten in te zetten in de Eindhovense Zaak brengen zij hun financiële kennis in de praktijk en ontwikkelen zij hun adviesvaardigheden. Studenten vergroten op deze manier hun perspectief. Het gaat hierbij om studenten van de opleidingen fiscaal recht/economie en bedrijfseconomie/accountancy. In de tweede plaats wil Hogeschool Fontys haar kennis en faciliteiten, naast onderwijs en onderzoek, ook maximaal inzetten voor het ondersteunen en versterken van de Eindhovense regio. Met de inbreng in de Eindhovense Zaak draagt Hogeschool Fontys hier aan bij.

Meer informatie op zelfstandigenloketeindhoven.nl

Foto: de ondertekenaars van de overeenkomst