Author profile picture

De prijzenregen houdt niet op voor de Eindhovense Woonstichting ’thuis. De corporatie werd onlangs de winnaar van de prijs “Meest Duurzame Woningcorporatie” van de Duurzaam Bouwen Awards 2018. Daarnaast werd bekend dat het woningbezit van ’thuis nu al gemiddeld een energielabel B heeft, terwijl dat landelijk pas het doel is voor 2021. En tijdens het Beste Werkgevers Event in Amsterdam op 6 februari, werd ook nog eens bekend dat ’thuis is uitgeroepen tot beste werkgever in de corporatiebranche 2017-1018.

“Hartstikke trots zijn we”, zegt Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis over de Duurzaam Bouwen Award. “We waren blij met de nominatie, maar dat we de prijs gewonnen hebben is helemaal fantastisch. Samen met onze huurders, belanghouder en partners zetten we ons volgens de principes van The Natural Step in voor een wereld waar mensen duurzaam kunnen samenleven en wonen. Deze prijs is een kroon op onze inzet. Het bevestigt dat we met de goede dingen bezig zijn. Aan de andere kant beseffen we heel goed dat we er nog lang niet zijn.”

’thuis verhuurt ruim 10.000 woningen in de gemeenten Best, Son en Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre. “Het bieden van duurzame, betaalbare woningen staat bij ons centraal”, aldus de woonstichting. “Voor duurzaamheid werken wij vanuit de 4 principes van The Natural Step.”

De landelijke opgave voor woningcorporaties is om uiterlijk in 2021 energielabel B te realiseren. “We hebben dat nu al gehaald mede doordat we tijdig de gewenste verduurzaming ingebed hebben in ons onderhoudsprogramma. We zijn samen opgetrokken met onze huurders en belanghouders om onze duurzaamheidsambities op te stellen. Met onze leveranciers hebben we daar invulling aan gegeven. Veel kleine stappen hebben op deze manier geleid tot een grote verbetering.”

’thuis gaat op deze manier ook in de komende jaren door met de opgave om haar woningbezit te verduurzamen. De volgende stap is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 en een veel bewustere keuze voor duurzaam gebruik van materialen. “Dat is niet mogelijk met standaardoplossingen,” zegt Severijnen. “Daarvoor moeten we samen met onze partners op zoek naar methoden die het mogelijk maken om die ambitie waar te maken. Dat betekent ook buiten de gebaande paden durven lopen. Het is een avontuur dat we graag samen met onze leveranciers aangaan.”

Effectory

Onderzoeksbureau Effectory maakte op 6 februari tijdens het Beste Werkgevers Event in Amsterdam bekend dat ’thuis is uitgeroepen tot beste werkgever in de corporatiebranche 2017-1018. Dit onafhankelijke keurmerk is alleen te verdienen door een goede beoordeling van de eigen medewerkers. In totaal beoordeelden 636.978 medewerkers hun werkgever.

Voor betrokkenheid van medewerkers scoort ’thuis een 8,4 en voor bevlogenheid een 7,8, de hoogste scores in de corporatiebranche. Luc Severijnen: “We zijn er erg trots op dat we ons nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2017-2018’ mogen noemen. De uitdaging ligt er om dat te blijven!”