Author profile picture

Vier jaar geleden werd Chantal Linders, oprichter en CEO van start-up GreenHabit, nog vriendelijk de deur gewezen wanneer ze aanklopt bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Vorig jaar nam ze deel aan een Innovation meets Hospital-sessie van Brainport en schoof ze aan bij innovatiemanagers van vier grote Brabantse ziekenhuizen.

Chantal Linders, CEO en oprichter van GreenHabit
Chantal Linders, CEO en oprichter GreenHabit

Het verschil is groot. “Een paar jaar terug zat niemand op ons te wachten. Ook Brainport niet, ze gaven aan dat het lastig zou worden om voor een online interventie-app financiering op te halen. Omdat we nog in de beginfase zaten, maar ook omdat start-ups in de medische technologie toen minder relevant waren. Die situatie is inmiddels 180 graden gedraaid; sinds corona is niets belangrijker dan onze gezondheid.”

GreenHabit

GreenHabit is een online interventie-app die mensen helpt hun leven blijvend te veranderen door middel van serious gaming en algoritmes. Deelnemers doorlopen binnen twaalf weken een traject waarin ze niet alleen aan hun fysieke gezondheid – beweging en voeding – werken, maar juist ook aan hun mentale veerkracht (positieve mindset, ontspanning en het vormen van een sociaal vangnet).

De manier waarop GreenHabit gezondheid benadert – niet curatief, maar preventief – is nieuw en levert vooral in het begin vaak wantrouwende reacties op. De afgelopen jaren verzamelde Linders genoeg data om aan te tonen dat GreenHabit de kwaliteit van leven daadwerkelijk verbetert. Van de 4.500 deelnemers maakte 85 procent het traject af, tegenover een gemiddelde van 15 procent bij de andere vierhonderdduizend lifestyleapps.

beenhere

Meer over GreenHabit

“Gedragsverandering is het moeilijkste wat er is. Ons brein heeft 66 dagen nodig om nieuwe gewoonten aan te leren. Bij GreenHabit herprogrammeren we het brein in kleine stapjes totdat goede voornemens vanzelfsprekend worden”, vertelt Linders. 

De kracht van gamification, is volgens Linders dat het verandering leuk maakt. “We schrijven een verhaal over iemand die dezelfde dingen meemaakt als jij en ik en wat de keuzes die de persoon maakte, opleverden. Daar spiegelen deelnemers zich aan.” In de psychologie wordt deze motivatietechniek nudgen genoemd: mensen worden subtiel gestimuleerd om zich op gewenste wijze te gedragen.

Revalideren met GreenHabit

In 2019 ging GreenHabit de markt op als preventietool voor werknemers in bedrijven. Al snel bleek dat de app ook succes boekt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis. Bij pilots met hartpatiënten via HearthLife klinieken (2020) en met drie zorggroepen in de Brainportregio (DOG, SGE en PoZoB, in 2021), voltooide tachtig procent van de deelnemers het volledige traject.

Belangrijk, want in Nederland doet zeventig procent van de ex-cardiologiepatiënten niets aan hartrevalidatie, terwijl dat wel het advies van de cardiologen is. De helft van die zeventig patiënten komt opnieuw in het ziekenhuis terecht.  

Linders: “Omdat ze er geen zin in hebben, omdat naar de sportschool gaan een grote drempel vormt of omdat ze simpelweg niet weten hóe ze iets kunnen veranderen. Patiënten die naar huis mogen, komen vaak in een sociaal isolement terecht. Er is een gat in de zorg tussen ziekenhuis en ontslagen patiënten, daar springen wij in.”

Naast een programma voor hartpatiënten heeft GreenHabit ook een programma voor diabetespatiënten T2 (met de University of Barcelona), voor vrouwen in de overgang (met HeartLife Klinieken) en voor nierpatiënten (met UMCG Groningen).

Innovation meets Hospital

Inmiddels werkt Linders dus samen met een aantal ziekenhuizen, maar dat ging niet zonder tegenslag. “Ziekenhuizen zijn logge, grote organisaties. Als klein bedrijf is het moeilijk om uit te vinden waar je moet beginnen en hoe je idee op de juiste plek terecht komt.”

Mariëlle Sleumer, Business Developer bij Brainport, ziet dat veel medtech start-ups tegen dit probleem aanlopen. “Het is voor start-ups lastig om de juiste contactpersonen te vinden binnen een ziekenhuis. Het doorgronden van het aankoopproces, weten wie waar verantwoordelijk voor is en wie de beslissingen neemt, zijn lastige vraagstukken. Een andere uitdaging die naar voren komt, is dat het bij medtech producten vijf tot tien jaar kan duren voordat ze op de markt zijn. Dat is veel langer dan voor bijvoorbeeld een softwaretool. Daarnaast is ook de hele financieringsstructuur rondom het zorgstelsel heel ingewikkeld.”

Mariëlle Sleumer, Business Developer bij Brainport.
Mariëlle Sleumer. Beeld: Bram Saeys

Brainport werkt aan een community om start-ups, maar ook het mkb en grote bedrijven in de medtech sector te ondersteunen bij die specifieke uitdagingen. Het doel is om de kennis bij de bedrijven over het vergoedingsstelsel, de werkwijze van ziekenhuizen en de manier waarop ziekenhuizen omgaan met innovatie, te vergroten.

Tijdens de Innovation meets Hospital-sessies gaan innovatiemanagers van vier grote ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Maxima MC Eindhoven, Elkerliek Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis) in gesprek met start-ups. Tijdens een van die sessies mocht Linders het idee achter GreenHabit pitchen. Linders: “We kregen een serieus podium én konden binnen een informele context met de vier innovatiemanagers van de ziekenhuizen praten.”

Concrete challenges

De sessie zelf vond Linders nog te algemeen, omdat de pitches niet direct aansloten op problemen of uitdagingen waar ziekenhuizen mee te maken hebben. “Dan verdwijnt de informatie al snel naar de achtergrond, want ziekenhuizen hebben het, zeker nu, ongelooflijk druk. Wanneer ziekenhuizen concreet problemen aanleveren waar start-ups op kunnen aanhaken, valt er meer uit de sessies te halen.”

Sleumer benadrukt dat de sessies, zoals ze nu ingericht zijn, ook bedoeld zijn om start-ups te laten zien hoe een ziekenhuis tegen een propositie aankijkt en welke valkuilen ze voorzien. “Het is dus niet zo dat de pitches niet relevant zijn. Maar, we kunnen er inderdaad nog meer uithalen. We gaan aankomend jaar bijvoorbeeld challenges uitschrijven. Ziekenhuizen leggen een probleem voor en alle start-ups die denken dat ze kunnen helpen dat probleem op te lossen, kunnen zich op die challenge inschrijven. Zo gaan we kijken hoe we met de sessies nog meer impact kunnen maken.”

Hier lees je ons hele dossier over medtech in Brabant.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Brainport Eindhoven en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier