Het moest er eens van komen: via social media ‘n lerarencommissie uit de grond stampen die de vloer aanveegt met àlle onderwijsvernieuwingsoperaties van de afgelopen decennia. In één klap. Van Passend Onderwijs tot Tweede Fase en van het Lerarenregister tot de Rekentoets.
Veroordelen, als onuitvoerbaar gebleken bestempelen, en overgaan tot…? Ja, tot welke orde eigenlijk? Dat blijft vooralsnog onduidelijk.
Maar vorige week gebeurde het: binnen vijf dagen van manifest tot motie. Digitale snelwegen zijn ondoorgrondelijk in de ontwikkeling van actiesnelheid.Het valt allemaal te lezen op beroepseer.nl  ( https://beroepseer.nl/blogs/commissie-boerenverstand-dient-motie-in/ )  ,‘n forum waarop professionaliteit in de beroepsuitoefening hoog in het vaandel wordt geschreven. Ook van ontevreden leraren.

De ‘instituties’ in de onderwijssector hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze onvrede. Bij alle grote politieke beleidsbeslissingen van de afgelopen jaren waren zij immers rechtstreeks betrokken.
Sectorraden, onderwijsvakorganisaties, vakinhoudelijke verenigingen, ouderorganisaties en overige stakeholders. En natuurlijk de ‘politiek’ zelve. Allemaal boter op hun hoofd als je de commissie Boerenverstand mag geloven.
Het boerenverstand is door beleidsmakers niet gebruikt. Zoveel wordt wel duidelijk.
De commissie biedt in een ‘motie’ de oplossing aan de Tweede Kamer, en wordt daarbij op voorhand gesteund door politici van de SP en de PVV.
Opmerkelijke actie trouwens van deze twee partijen. Benieuwd of zij de buitenparlementaire motie weten om te zetten in een Kamerinitiatief.

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!

Geef de allerhoogste prioriteit aan het oplossen van het lerarentekort en kieper al die draagvlak-arme ideeën over onderwijsvernieuwing in de prullenbak. Dat zegt het Boerenverstand.

Het falen van nagenoeg alle onderwijsinnovaties wordt geweten aan het gebrek aan draagvlak onder docenten.
Dat is mooi dan: we weten nu dat ‘de’ beroepsgroep weloverwogen politieke keuzes tot systematische onderwijsvernieuwing niet zag zitten. Dat dienen beleidsmakers zich aan te trekken. Want dat de professionals zich ook achteraf dan nog roeren is ernstig.
Maar dat leraren ná invoering zeggen: weg ermee, want draagvlak ontbreekt, dan maak je je er wel weer héél erg makkelijk van af.

Waar waren deze docenten toen al die, kennelijk draagvlakarme voornemens, tot parlementaire meerderheidsvorming hebben geleid?
Hebben zij voldoende stampij gemaakt toen er besluitvorming rondom noodzakelijke invoeringsprocessen plaatsvond?
Zijn docenten bijgeschoold of hebben zij de gelegenheid gekregen om zich om te scholen en ‘het pand’ met opgeheven hoofd te verlaten?
Hebben leraren zich voldoende laten horen en input geleverd om manifeste maatschappelijk-politieke wensen tot vernieuwing, te vertalen tot in de klas?
Zijn lerarenopleidingen tekort geschoten in hun verantwoordelijkheid om docenten slim te ondersteunen?
Vragen te over. Daarover wordt in de motie met geen woord gerept.

De krachtige oproep om het lerarentekort tot absolute topprioriteit te verheffen, verdient alle steun.

De krachtige oproep om het lerarentekort tot absolute topprioriteit te verheffen, verdient alle steun. Het zou de initiatiefnemers evenwel sieren indien zij in ‘n volgende motie óók oproepen tot ‘n steviger bundeling van krachten onder docenten.
Er móet leraren toch veel aan gelegen zijn om vragen naar onderwijsvernieuwing altijd én tijdig van ‘n professioneel en constructief antwoord te willen voorzien.
Dát is wat je noemt beroepseer!
Wie weet pakt het onlangs gevormde lerarencollectief  ( https://lerarencollectief.nl ) deze handschoen nu ook écht op!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is hier te lezen