Author profile picture

“In een moderne bibliotheek is een boek een instrument, geen doel”
Openbare bibliotheken dienen publieke belangen. De gevarieerde, multinationale bevolking van de Brainport-regio heeft in bijna elk aspect van het leven afwijkende behoeften en interesses en het gebruik van de openbare bibliotheek is geen uitzondering op deze regel. De directeur van de Eindhovense openbare bibliotheek Albert Kivits deelt zijn visie op de rol die de belangrijkste openbare bibliotheek van de Brainportregio speelt in de internationale gemeenschap.

De financieringsvraag van de bibliotheek is tegenwoordig belangrijk. Albert Kivits brengt direct wat cijfers naar voren: “In Eindhoven ontvangt de bibliotheek 16,07 euro per hoofd van de bevolking, in Den Haag – 48 euro, in Amsterdam – 32 euro, in Tilburg – 28 euro. De bibliotheek in Eindhoven wordt op een ouderwetse manier ervaren als de vervuller van één functie: de opslag van boeken. En dus worden de financiën dienovereenkomstig geregeld, terwijl de bibliotheek een breed scala aan diensten levert, zeker niet beperkt tot het verzamelen van boeken. In een moderne bibliotheek is een boek een instrument, geen doel.”

Albert Kivits

De Eindhovense bibliotheek definieert zichzelf als de huiskamer van een stad en dat is terecht: “Iedereen kent het idee van een bibliotheek als openbare ruimte voor iedereen. De Eindhovense bibliotheek biedt een leuke, gezellige ruimte met gratis toegang tot boeken, internationale tijdschriften en diverse activiteiten. We bieden ook gratis koffie aan voor kansarme groepen – de zogenaamde uitgestelde koffie.”

Expats die naar Eindhoven komen, weten dat ze de bibliotheek kunnen bezoeken voor de Nederlandstalige klas. “Zij kunnen hulp krijgen bij het lezen van gecompliceerde brieven van Nederlandse autoriteiten of van scholen voor hun kinderen. Expats brengen hun kinderen mee naar de bibliotheek voor de Nederlandse leessessies – en veel expat-ouders luisteren samen met hun kinderen naar de sprookjes – om Nederlands te oefenen.”

Kivits gelooft dat de openbare bibliotheek een plek is waar expats en lokale mensen met elkaar in contact kunnen komen. “Internationals van Eindhoven kunnen bijvoorbeeld de door de bibliotheek georganiseerde workshops bezoeken en daar met allerlei mensen Nederlands spreken. Ik ben van mening dat internationals zo’n stimulerende werking moeten hebben om uit de expatbbubbel te stappen en een dialoog met de lokale bevolking op gang te brengen. Engels is misschien wel de hoofdtaal op de TU/e, maar een eenvoudige Eindhovenaar spreekt het niet goed, dus Nederlands leren voor een expat is belangrijk om te kunnen integreren in de samenleving.”

Internationals worden ook aangemoedigd om hun input te leveren voor allerlei activiteiten: de bibliotheek is bijvoorbeeld bezig met een live reisboekproject waarin internationale deelnemers presentaties geven over de plaatsen van herkomst en daarbij informatie delen over hun moedertaal en cultuur. Op dit moment is de Eindhovense bibliotheek bezig met een internationaliseringsproject, waarbij de bijeenkomsten met de focusgroep expats worden georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in hoe de diensten van de bieb aansluiten bij de behoeften van de internationale gemeenschap. Als eerste resultaat van de internationaliseringssessies lanceerde de bibliotheek een proefproject voor expats – EHVevryday.

Kivits zegt dat het doel van de bibliotheek in de nabije toekomst is om over te stappen van het concept van een openbare bibliotheek naar het concept van het Huis van Gegevens, Informatie, Kennis en Wijsheid, waarvan de visie momenteel in samenwerking met merkontwerpers wordt ontwikkeld.