Author profile picture

De gemeente Eindhoven zet al jaren in op het gebruik van data. Om de eigen organisatie en dienstverlening beter te maken, maar ook voor anderen om ermee aan de slag te gaan via het open data-portaal. De volgende stap in deze datastrategie in het kader van smart government is het aanstellen van een datasteward in de persoon van Karen Hendriks. Zij moet ervoor zorgen dat Eindhoven een nog meer data-gedreven organisatie wordt.

Hendriks is sinds 1 mei actief met het project Data-inventarisatie en -Classificatie. In een paar maanden tijd gaat zij de hele organisatie door op zoek naar datasets die her en der onder de medewerkers bijgehouden worden of al in de systemen staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de locaties van oplaadpalen voor elektrische auto’s, waar afvalbakken staan, maar ook financiële data. Hendriks: “Als de inventarisatie klaar is, heb je een goed beeld van welke data er allemaal aanwezig is binnen de gemeente Eindhoven. Dan kun je ook gericht kijken naar wat er ontbreekt of wat er dubbel wordt gedaan.” In de classificatiefase wordt vervolgens gekeken naar hoe waardevol de data is, bijvoorbeeld in de mate waarin hij beschikbaar is, hoe integer de data is en of hij vertrouwelijk is. “Als je dit allemaal in beeld hebt, kun je goede beslissingen nemen over de mate waarin data ‘open’ mag zijn of juist extra beschermd moet worden”, voegt Heidi van der Vloet toe. Zij is de coördinator van het dataproject.

De uitkomst van de inventarisatie staat bij voorbaat nog niet vast. Alle datasets die op dit moment worden beheerd worden onder de loep genomen. Een dataset kan allerlei vormen hebben, van exceltabellen en databases tot fotoverzamelingen of geo-informatie. Met het project moeten ten minste 500 van deze datasets worden geïnventariseerd en geclassificeerd. Als dat gebeurd is, houdt het echter niet op. Van der Vloet: “De inventarisatie en classificatie moet na het project een levend systeem opleveren waarin de gemeente Eindhoven zijn data kan beschrijven en classificeren.”

Zoveel mogelijk open data

De gemeente wil zoveel mogelijk datasets beschikbaar stellen via de portal van de gemeente Eindhoven, zodat ook andere partijen ze kunnen gebruiken. “Of dat gebeurt, ligt er maar helemaal aan hoe ze uit de classificatie komen”, legt Van der Vloet uit. “Want er is ook veel data die je als gemeente niet open mag of wil stellen. Er zijn zo’n 30 wetten van toepassing op de beschikbaarstelling van gegevens. Van alle datasets die open mogen zijn, gaan we kijken hoe en wanneer we ze open gaan publiceren.” Hendriks: “We willen er namelijk naartoe, dat bij de bron deze werkwijze al standaard wordt gemaakt. Daarom gaan we alle collega’s meenemen in de kansen die het gebruik van data bieden. Met elkaar kunnen we nog meer innovatieve stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld informatievoorziening, open stellen van data, analyses, enzovoorts.”

Het project loopt tot na de zomervakantie. Dan moet Eindoven dus een goed zicht hebben op welke data de gemeente zelf verzamelt, of de beveiliging van de beschikbare data op orde is, maar ook welke blinde vlekken er nog zijn. “Die ‘gaten’ kunnen belangrijke info opleveren”, aldus Karen Hendriks. “Dit is namelijk het gebied waarin we als gemeente nog innovatieve stappen kunnen zetten op het gebied van bijvoorbeeld informatievoorziening, open stellen van data, analyses, enzovoorts.”