Author profile picture

De crisis is voorbij, de tijd van investeringen breekt aan voor Eindhoven. Voor de begroting voor 2017 heeft het stadsbestuur dan ook gekozen voor het motto ‘Maak er Werk Van‘. “De omstandigheden zijn daarvoor gunstig, maar daar moeten we zelf ook wat voor doen”, zegt wethouder Wilbert Seuren (Financiën) daarover.

“Daarom trekken we de komende vier jaar elk jaar drie miljoen euro uit voor een investeringsagenda. Daarmee willen we de verdere groei mogelijk maken, tastbaar voor iedereen en robuust in een razendsnel veranderende wereld. In Brainport komen onze ambities rond inclusieve samenleving, milieu, duurzaamheid en klimaat samen. Het realiseren van de ene ambitie gaat hand in hand met de andere. Onze investeringsagenda is daarop gebaseerd.”

Innovatie

Innovatie heeft ook een plek in de begroting. Data heeft daarbinnen een belangrijke plek. “Het gebruik van data en ICT in de maakindustrie leidt nu al tot kansen om lokale productie goedkoper te maken en terug naar Nederland te halen. Maar we zetten data bijvoorbeeld ook in om verlichting en mobiliteit te verbeteren. Extra inzet op informatiebeveiliging en privacy gaan daarmee hand in hand.”

Er komen meer woningen die passen bij de verschillende leefstijlen van inwoners, meer groen, voldoende waterberging en minder overbodig verkeer moet zorgen voor een schonere lucht. Dat de stad in beweging is, wordt ook zichtbaar rondom het stationsgebied, onderdeel van BrainportCity, en de ontwikkeling van Brainport Industries Campus, dat goed is voor de werkgelegenheid.

Meegroeien

Wethouder Seuren zegt blij te zijn te kunnen melden dat de tijd van bezuinigen voorbij is. “We kunnen veel geld inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben en tegelijkertijd werken aan de toekomst van deze stad en alle Eindhovenaren. Onze ambitie is: alle Eindhovenaren groeien mee met Brainport. Het is goed om te zien dat ook het Rijk en de provincie belang hechten aan een verdere ontwikkeling van onze stad en de bijhorende voorzieningen. Dit is nog maar het begin. Eindhoven staat eveneens in de belangstelling bij private partijen om mede te investeren in de Brainportregio.”

Sociale voorzieningen

De gemeente blijft een flink bedrag uitgeven voor sociale voorzieningen: 398 miljoen euro op een totaal van 818 miljoen. “Want een goede start en mee kunnen doen vormen de basis voor een ieder om iets van het leven te maken. Dat geldt voor de allerjongsten, voor de mensen die ondersteuning nodig hebben, voor alle nieuwkomers die van over de hele wereld naar Eindhoven komen en ondernemers die hier graag hier hun bedrijf (willen) runnen. Nog te veel mensen die graag willen werken, zijn afhankelijk van de bijstand; dat moet echt veranderen. Dat geldt ook voor het terugdringen van (kinder)armoede en de schuldenproblematiek. We vinden het belangrijk dat mensen en organisaties elkaar weten te vinden en hun steentje bijdragen aan een samenleving waarin iedereen kansen krijgt en zich op zijn plek voelt.”