Eindhoven. © Pixabay
Author profile picture

In Brabant slaat de crisis diepe wonden. Onduidelijk is hoe groot de economische impact zal zijn, maar dat die impact groot is, is zeker, zegt gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Maar tegenover de zware klappen die vallen, zijn er ook positieve gevolgen.

Orders vanuit de hele wereld

Zo is Vos Kunststoffen uit Veen de komende maanden volgeboekt om kunststof platen te leveren aan bijvoorbeeld supermarkten om kassa- en baliepersoneel te beschermen. Bij Demcon, gevestigd in Best, wordt in een razend tempo gewerkt aan een eigen productielijn voor beademingsapparaten. Het bedrijf krijgt momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de vraag tien maal hoger ligt dan normaal gesproken. Aan die nieuwe beademingsapparaten dragen meer bedrijven in Zuidoost-Brabant bij. Zo levert VDL frees- en plaatwerk, Tbp Electronics test op de Brainport Industries Campus in Eindhoven specifieke printplaten voor de machine en heeft ook elektronicaconcern Neways, Son- en Breugel, als toeleverancier zijn medewerking toegezegd. Daarnaast claimt het Deurnese bedrijf PHT Perslucht een nieuw beademingsapparaat te hebben uitgevonden dat op korte termijn en in grote hoeveelheden geproduceerd zou kunnen worden. En het Eindhovense printbedrijf Lay3rs helpt onder meer het Tilburgse ziekenhuis met het 3D- printen van pipets, die worden gebruikt voor bloedanalyseapparaten.

Verbinden

Ook ontstaan er verschillende nieuwe initiatieven, zoals platforms die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in deze tijd helpen te verbinden. Om bijvoorbeeld obers, koks en zzp’ers die thuiszitten een tijdelijke baan te laten vinden in onder meer distributiecentra en logistiek, waar ze juist een tekort hebben aan personeel. Voorbeelden daarvan zijn: Talenten Campus, uit Oss, NL Mobiliseert, uit Schijndel en het Veghelse FlexExchange.

,,Het is heel mooi om te zien dat in deze tijden mensen en ondernemers elkaar heel snel weten te vinden”, zegt gedeputeerde Van Gruijthuijsen. ,,Dat ze met zijn allen de schouders eronder zetten om in deze situatie stappen vooruit te zetten waar mogelijk.”

Actie

Toen parttime horeca-ondernemer Thomas de Groot, uit Schijndel, op zondagavond 15 maart te horen kreeg dat iedereen uit zijn café moest en dat zijn zaak in ieder geval tot 6 april dicht moest, kwam hij diezelfde avond nog in actie. Als ondernemer heeft hij vaste krachten en hij vroeg zich af hoe met hen om te gaan. ,,Ik dacht al vrij snel: Dit is iets wat we door het hele land hebben.” Dat was de eerste stap richting het platform NL Mobiliseert.

Samen met Synergie International Recruitment en marketingbureau Guyiday, waar De Groot doordeweeks werkt, lanceerde hij op woensdagnacht het platform. Het was meteen een succes, zegt De Groot, ,,er meldden zich meteen honderden mensen”. Niet alleen vanuit de regio rond het Brabantse Meierijstad, maar ook uit Friesland, Leiden en Breda.

Provincie volgt actuele ontwikkelingen op de voet

Van Gruijthuijsen: ,,Wij zijn in Brabant als eerste in Nederland getroffen. De economische effecten treden hier het eerste op.” De provincie richtte vrijwel direct een ‘team corona’ op en ontwikkelde de Brabantse Impact Monitor, met het actuele beeld van de situatie in Brabant. ,,Dat is een dynamisch document geworden dat we drie keer per week actualiseren.” Het document is door iedereen op te vragen via de site.

De provincie werkt nauw samen met de grotere gemeenten, de sociale partners, onderwijsinstellingen, het UWV en de Sociale Economische Raad Brabant (SER), als vertegenwoordiger van de werkgevers en werknemers. Deze partners zitten, onder voorzitterschap van de gedeputeerde, periodiek aan de ‘Pact-Brabant tafel’ om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven en de werknemers inzichtelijk te maken. “Die tafel bestond al maar die hebben we nu ‘gedigitaliseerd’ en geïntensiveerd om de impact va corona op de economie goed te kunnen volgen.”

Gedeputeerde Van Gruijthuijsen © Wim Roefs

Steunpakket voor ondernemers van € 2,5 miljoen

Vorige week presenteerde de provincie de eerste maatregelen. Zij stelt € 5 miljoen ter beschikking, waarvan € 2,5 miljoen bestemd is om de informatievoorziening voor ondernemers en zelfstandigen te verbeteren. Er komen binnen de verschillende arbeidsmarktregio’s vijf regionale servicepunten. ,,De maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd zijn goed, maar ze moeten wel landen. As we speak, praat de provincie met de vijf centrumgemeenten over hoe we die informatievoorziening moeten inrichten.”

Ondernemer De Groot merkt dat zzp’ers nu nog terughoudend zijn om zich bijvoorbeeld aan te melden om te gaan aspergesteken. ,,Ze zijn vooral bang dat als ze ergens gaan werken niet meer aangevuld worden met de tijdelijke ondersteuning vanuit het Rijk.” Een logische en begrijpelijke zorg, zegt Van Gruijthuijsen. ,,Medewerkers van de servicepunten kunnen over dit soort zaken meedenken. Voor de Meierijstad is dat de arbeidsregio Noord-Oost Brabant. We zorgen dat de medewerkers het antwoord op dit soort vaak gestelde vragen hebben, zodat zij ondernemers kunnen helpen.”

Brabant Academy

De andere helft van het beschikbaar gestelde bedrag is bedoeld voor scholing. ,,Een van de lessen uit de crisis van 2008-2009 is dat je ervoor moet zorgen je de werknemers actief bij hun vak betrokken blijven. Met bijvoorbeeld bij- of omscholing. We willen met die € 2,5 miljoen een soort Brabant Academy opzetten waar mensen terecht kunnen voor online onderwijs.” Van Gruijthuijsen verwacht dat die Academy in een dag of tien online kan gaan met een overzicht van online cursussen.

Start-ups & scale-ups

Naast deze maatregelen heeft de provincie extra aandacht voor de start-ups and scale-ups. ,,Natuurlijk kunnen ondernemers en zzp’ers gebruik maken van de landelijke regelingen. Maar start-ups en scale-ups hebben een aantal specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe zit het met de liquiditeitsstromen als een start-up nog geen winst maakt? Daar wordt naar gekeken.” Daarin trekt de provincie op met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de vier regionale ontwikkelingsorganisaties, vertelt Van Gruijthuijsen. Ook vragen de 12 provincies gezamenlijk het Rijk om met maatregelen voor start-ups en scale-ups te komen. ,,Daar worden nu gesprekken over gevoerd.” Voor Brabant staan de maatregelen voor start-ups en scale-ups hoog op de prioriteitenagenda. ,,Zij spelen een belangrijke rol ins ons innovatieve ecosysteem.” Uit een recent onderzoek van TechLeap blijkt dat de helft van de startups in Nederland al significante inkomsten is verloren door de coronacrisis. Een groot deel denkt binnen 1-3 maanden een tekort aan cash te hebben.

Van Gruijthuijsen: ,,Ik vind het mooi om te zien hoe er saamhorigheid wordt getoond. Dat is, denk ik, typisch Brabants. Dat we allemaal in oplossingen denken en kijken waar we elkaar kunnen helpen.”

Ook interessant:

Innovatieve startups in zwaar weer door coronavirus