(c) TU Wien

De verspreiding van het coronavirus COVID-19 verloopt veel trager als het aantal intermenselijke contacten wordt verminderd. Dit is wat de autoriteiten veronderstellen in hun beschermende maatregelen. Dat wordt bevestigd door de berekening van verschillende scenario’s voor de verspreiding in een computermodel van de Technische Universiteit van Wenen.

Het computermodel kan niet voorspellen hoeveel mensen ziek zullen worden. Het is belangrijk om de verspreiding van de epidemie te vertragen, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd intensieve zorg nodig hebben, legt Niki Popper van het Instituut voor Informatiesysteemtechniek van de TU in Wenen uit. Dit wordt momenteel ook aangetoond in Italië, waar het gezondheidssysteem overweldigd wordt door het grote aantal besmette mensen. Als er geen plaats meer is op de intensive care, of als er te weinig beademingsapparatuur beschikbaar is, zullen mensen die beter zouden kunnen worden, volgens de wetenschappers, kunnen sterven.

Beschermende maatregelen verminderen het sterftecijfer

Er is geen reden tot paniek, benadrukken de onderzoekers. Het Oostenrijkse gezondheidsstelsel is veerkrachtiger dan dat van Italië. Toch is voorzichtigheid geboden. Het computermodel laat duidelijk zien dat de aanbevolen beschermende maatregelen het aantal sterfgevallen door COVID-19 kunnen verminderen. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de hygiëne en om onnodig contact te vermijden; vooral voor degenen die tot de risicogroep behoren. Dit zijn mensen ouder dan 65 jaar en mensen met een reeds bestaande gezondheidstoestand.

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!

Minder persoonlijke contacten remmen de verspreiding

Het team van de TU Wenen kan nu al met zeer eenvoudige rekenmodellen laten zien dat de reductie van persoonscontacten de hoogte van de besmettingspiek verlaagt. Martin Bicher, die het model heeft helpen bouwen, geeft concrete cijfers:

  • Als het aantal contacten met slechts 25 procent wordt verminderd, daalt de piek tot 58 procent.
  • Als het aantal persoonlijke contacten met 50 procent wordt verminderd, daalt de piek tot onder de 30 procent.

 

Als het aantal mens-op-menselijke contacten wordt verminderd, verspreidt COVID-19 zich veel langzamer. Dat tonen de verschillen tussen de linkse en de rechtse modellen. (c) TU Wien

Maar contact is niet alleen contact. Dit is bijvoorbeeld te zien in het voorbeeld van de hulpdiensten, die aan een bijzonder hoog infectierisico worden blootgesteld. Het computermodel kan onderscheid maken tussen verschillende contactnetwerken van mensen. De simulaties laten zien dat de bescherming van risicopatiënten en hulpdiensten leidt tot nog lagere pieken.

Ook mensen die contact hebben met mensen met een hoog risico, zoals familieleden die hun zieken verzorgen, moeten zoveel mogelijk uit het systeem worden verwijderd en risicovolle contactmomenten moeten worden vermeden.

Berekeningen over de rol van gebeurtenissen in de verspreiding van COVID-19 zijn nog niet afgerond. Maar nog voordat de resultaten beschikbaar zijn, is het duidelijk dat risicopersonen grote evenementen moeten vermijden, zegt Popper.

Simulatie met virtuele personen

In de simulatie van de verspreiding van COVID-19 worden individuele virtuele personen in kaart gebracht die bepaalde gedrags- en contactpatronen hebben. De databanken van Statistik Oostenrijk maken regionale bevolkingsgegevens uit heel Oostenrijk mogelijk. Daarnaast wordt rekening gehouden met externe factoren zoals de topografische situatie, de regiospecifieke mobiliteit en de gezondheidsinfrastructuur. In de topografie speelt de hoogte boven de zeespiegel een rol, in de gezondheidsinfrastructuur de ziekenhuiscapaciteit.

Voortdurende actualisering met nieuwe gegevens

Het model wordt continu geactualiseerd met nieuwe cijfers over de verspreiding van het virus. Van dag tot dag kan zo de kans op infectie of de incubatietijd beter worden ingeschat. Dit moet helpen bij moeilijke politieke beslissingen, bijvoorbeeld over de vraag welke evenementen moeten worden geannuleerd of welke scholen moeten worden gesloten. Popper legt uit dat er altijd een redelijk evenwicht moet worden gevonden tussen de voor- en nadelen van maatregelen. De simulatiemodellen van zijn team zijn bedoeld om daarbij te helpen.

Lees via deze link nog meer artikelen over het coronavirus.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Hildegard Suntinger is een schrijver. Ze woont in Wenen als freelance journalist en schrijft over alle aspecten van de kledingproductie. Ze is geïnteresseerd in nieuwe trends in design, technologie en business. Ze is vooral enthousiast over het ontdekken van interdisciplinaire tendensen en het vervagen van de grenzen tussen verschillende disciplines. Het belangrijkste element is de technologie, die alle gebieden van het leven en het werk verandert.