Yvonne van Hest, © Bram Saeys
Author profile picture

Yvonne van Hest is als Program Director bij Brainport Development verantwoordelijk voor het PEOPLE domein. De komende tijd schrijft zij voor IO Eindhoven een aantal columns over de regionale ontwikkelingen en achtergronden in onderwijs en arbeidsmarkt.

Na aanhoudende klachten van mijn oudste zoon (14) dat zijn moeder toch echt veel meer uren draait dan de beoogde fulltime werkweek van 40 uur, vroeg een vriendje van hem aan mij: “Wat doe jij dan eigenlijk precies voor werk?” “Programmamanager Onderwijs & Arbeidsmarkt,” antwoordde ik hem. “Bij Brainport Development, de economische ontwikkelingsmaatschappij voor Brainport Eindhoven, onze regio.”

Meteen toen ik mijn antwoord gaf, dacht ik: “Dat snapt hij natuurlijk niet. Sterker nog, wie zou dit wel snappen?” Dus ik deed een nieuwe poging: “Ik werk er samen met de collega’s in mijn team aan, dat de mensen bij ons in de regio en in Nederland welvarend kunnen zijn én blijven. Door er met z’n allen voor te zorgen dat jullie het allerbeste onderwijs krijgen, dat bedrijven altijd het beste personeel hebben en kunnen vinden om te blijven groeien, en dat er zo min mogelijk mensen werkloos zijn of worden.”

“Okay” zei hij, “Dat klinkt als best belangrijk.” En weg waren ze, naar buiten om een balletje te gooien.

En hij heeft gelijk, dat is ook best belangrijk. En dat vinden we gelukkig allemaal in onze regio. Vandaag presenteren we ons Brainport Talent & Skills Akkoord; een akkoord dat we vanuit Brainport Development hebben geschreven, voor én samen met belangrijke stakeholders in onze regio, voor innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt. Ruim 200 beslissers in het bedrijfsleven, onderwijs en binnen overheden hebben dit akkoord de afgelopen weken ondertekend. Want zij zien allemaal de urgentie.

Om maar eens wat cijfers te noemen: de economische groei in Brainport Eindhoven was in 2017 de hoogste van Nederland met 3,9% en de werkloosheid daalt dit jaar naar verwachting tot onder de 3,5%. We verwachten dit jaar maar liefst 7000 vacatures alleen al in tech & IT in onze regio. Niet alleen bij de grote bedrijven, maar zeker ook bij het MKB.

Iemand zei vorige week tegen me: “Waarom nog een akkoord? Er gebeurt bij jullie in Brainport al zoveel. Jullie hebben technologiepacten geschreven, een nationale actieagenda én jullie werken al ontzettend goed samen in die triple helix…”

Laten dat nou precies de redenen zijn voor dit akkoord.

In het akkoord staan zeven afspraken. Met die afspraken geven we concrete uitvoeringskracht aan de vier inhoudelijke hoofdlijnen voor Onderwijs & Arbeidsmarkt uit de Brainport Nationale Actieagenda:
1. Het vergroten van de beschikbaarheid van tech- & IT-talent door verdubbeling van het aantal afstudeerders in MBO, HBO en WO in tech & IT én door het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers;
2. Blijvend zorgen voor onderwijsinnovatie – zowel in funderend onderwijs (primair en voortgezet) als in MBO, HBO en WO – door het aanbieden van de juiste vaardigheden aan de leerlingen en studenten, door ‘leven lang ontwikkelen’ van de leerkrachten en door tekort aan leraren aan te pakken;
3. Het aanbieden van meer ‘hybride leeromgevingen’: fysieke plekken waar technologisch onderwijs en bedrijfsleven samen studenten en werknemers opleiden en nieuwe gezamenlijke ontwikkelingen tot stand brengen – de optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt dus;
4. Leven lang ontwikkelen: antwoord op het vraagstuk hoe we ‘leven lang ontwikkelen’ mogelijk maken en toegankelijk maken voor iedereen.

En voor alle duidelijkheid: deze vier lijnen staan niet los van elkaar. We zijn het er met z’n allen over eens dat we ‘aan alle knoppen tegelijk’ moeten draaien. Het één kan niet zonder het ander. De urgentie om onze activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt op te schalen en nóg beter gezamenlijk aan te pakken is groot. En niet alleen uitvoerend, maar ook visionair. We moeten continu bezig zijn met het vraagstuk wat we moeten én kunnen doen om het systeem zo optimaal en evenwichtig mogelijk te kunnen laten functioneren.

We maken met het Brainport Talent & Skills Akkoord de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners nog sterker, doordat onze stakeholders een persoonlijke belofte doen, hun commitment geven. En ik ben er bovenal oprecht trots op dat ze zelf hebben aangedrongen op de volgende tekst: “Als triple helix organisaties en (sociale) partners spreken wij elkaar aan op het uitvoeren en naleven van deze afspraken.

Wij gaan ervoor zorgen dat ze dat doen, dat het akkoord geen ‘holle frase’ wordt. Wat mij betreft komt er vanuit Brainport Development een meer specifieke, coördinerende en communicatieve rol om ervoor te zorgen dat alle mooie initiatieven, activiteiten, projecten in de regio van elkaar weten dat ze bestaan en waar mogelijk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij de start of in de uitvoering.

Als mijn zoon of één van zijn vrienden dit zou lezen, zou hij er waarschijnlijk de helft niet van snappen. En dan zou ik tegen ze zeggen: “Meer dan 200 directeuren van scholen en bedrijven en burgemeesters hebben beloofd er zelf voor te zorgen dat jullie het beste onderwijs krijgen en altijd kunnen blijven leren tot je met pensioen gaat.”

“Best belangrijk,” zou hij dan waarschijnlijk zeggen. En dat is het ook!

Het Brainport Talent & Skills Akkoord vind je hier.