Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op E52 dieper ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag lector Cees-Jan Pen over de Mainportagenda en het belang van goede luchtkwaliteit.

Cees-Jan Pen
Cees-Jan Pen

De afgelopen maanden is door publieke en private stakeholders uit de Brainportregio, maar ook door de Raad voor de Leefomgeving (RLI) in ‘Mainports voorbij’, gewezen op het belang van quality of life voor de concurrentiekracht van de regio. Terecht wordt benadrukt dat we naast aandacht voor bereikbaarheid, werven en behouden van geschikt personeel en regionale samenwerking meer moeten investeren in (culturele, woon- en werk)voorzieningen, kwaliteit leefomgeving en groen. Nu de regio de status van mainport heeft gekregen en huiswerk heeft gekregen een Mainportagenda te maken, is het zaak concrete en duidelijke keuzes te maken. Nadruk moet komen te liggen op duurzame economische structuurversterking en de langere termijn.

Een voorbeeld is de reeds gemaakte keuze van de Eindhovense raad flink te investeren in vergroening van de te stenige binnenstad en samen met de markt door te gaan met transformatie en verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. De stad staat nu al landelijk bekend als transformatiekampioen. De circulaire ambities van het woonbedrijf Eindhoven gaan zelfs nog een stap verder. In het verlengde hiervan past de flinke opwaardering van het stenige en tochtige station(sgebied) tot aantrekkelijk verblijfs- en overstapgebied. Hetzelfde geldt voor de prima ambities van de Metropoolregio onder leiding van bestuurlijk trekker Van Liempd uit Waalre om in 2050 energieneutraal te zijn. Zie ook een eerder interview via E52.

Tevens hoor ik nog te weinig over hoe de regionale economie zich ontwikkelt richting een meer circulaire economie en welke bedrijven de regionale boegbeelden zijn op dit terrein. Vanuit Fontys zijn we daarom gestart met een impulsteam circulaire economie en bieden we vanaf zomer 2017 een minor circulaire economie aan. Voor deze minor zijn we nog op zoek naar bedrijven en organisaties met circulaire onderzoeksopdrachten waar studenten bijna full time vier maanden hun tanden in kunnen zetten. ​

De opbrengsten van rekeningrijden kunnen worden geïnvesteerd om te komen tot een energieneutrale metropoolregio.

Tegelijkertijd werden de afgelopen weken zeer zorgelijke rapporten gepubliceerd over de luchtkwaliteit in Brabant en zeker ook in de Brainportregio. Deze week publiceerde de Europese Commissie een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid en de zorgelijke luchtkwaliteit in Nederland. Wegverkeer en files waren belangrijke veroorzakers. De week ervoor kopten de media naar aanleiding van cijfers van het longfonds dat Brabant kucht. Natuurlijk is een aanzienlijk deel het gevolg van met name veeteelt in het landelijk gebied en de centrale ligging van Brabant waardoor luchtkwaliteit in de ons omringende landen wordt bepaald. Toch is de luchtkwaliteit wellicht wel de grootste bedreiging voor de concurrentiepositie en leefbaarheid van de regio. Ik hoop dat e52 nog meer een podium wordt waarin voorbeelden, projecten en innovatieve personen aan bod komen die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Houtkachels blijken een belangrijke veroorzaker van fijn stof. Wat gaan we hieraan doen of is gewoon verbieden de enige oplossing?

Met de automotive campus en aanwezige kennis van slim en elektrisch vervoer bij onze kennisinstellingen zijn de randvoorwaarden aanwezig nu snel stappen te zetten richting meer en beter elektrisch auto-, logistiek-, maar ook fietsvervoer in de regio. De mainportstatus biedt een unieke kans als regio met steun van een nieuw Kabinet te gaan experimenteren met anders betalen voor mobiliteit/rekeningrijden. Deze opbrengsten kunnen vervolgens weer worden geïnvesteerd om te komen tot een energieneutrale metropoolregio en een meer circulaire economie. Veeteelt blijkt een belangrijke veroorzaker van mindere luchtkwaliteit. In de mainportagenda zullen we Rijk en provincie moeten aanspreken en uitdagen te komen tot innovatieve oplossingen die voor zover mogelijk rekening houden met het economisch belang van agribusiness.

Ik ga ervan uit dat de regio doorgaat met de lobby voor snellere en hoogwaardigere OV verbindingen met de andere mainports en Nordrhein-Westfalen. De eerste stap is al gezet. Er rijdt nu al zes keer per uur een IC tussen Schiphol en Eindhoven en mensen stappen straks uit en over op een station met uitstraling waar altijd een OV-fiets beschikbaar is. De slimste regio zal snel slimme mobiliteitsoplossingen moeten bieden die bijdragen aan een meer aangename (lucht)’quality of life’.