Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag lector Cees-Jan Pen over geluk.

Geluk is mede door Geluk voor Eindhoven, de themaweek van  Fontys en het Parktheater op de Eindhovense agenda gezet. Eerder heb ik gewezen op de grote maatschappelijke opgave voor stad en regio meer te doen om de onderkant van de arbeidsmarkt meer te laten profiteren van de mooie economische cijfers in de Brainportregio. Daarom pleit ik voor investeren in gewone bestaande werklocaties en de binnenstad, waar relatief veel lager geschoold werk is gevestigd. Een gelukkige stad zorgt voor behoud van werk en schept met name extra werk voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Richten stad en regio zich niet teveel op de zeer mobiele hoger opgeleiden met veel betere kansen op de arbeidsmarkt?

Tijdens de voorstelling ‘Geluksprofessoren op het podium’ in het Parktheater op 23 maart kwam ook de kwalitatieve kant van geluk aan bod. Er is meer dan €€€ en werken, werken, werken. Ik benadrukte het belang van een kloppend en bruisend hart met schone, hele en veilige openbare ruimte voor een gelukkige stad. Interessant waren de colleges van de professoren Steven Vos en Mathieu Weggeman over de relatie tussen enerzijds sport/bewegen en geluk en anderzijds cultuur en geluk. Eindhoven zet onder meer via Eindhoven365, DDW, Glow en kwalitatief sterke theaters en musea al in op het belang van cultuur en events voor het versterken van de stad. Dit is tevens een prima antwoord op de actuele retailcrisis die binnensteden gijzelt. Laten we in al het slimste regio geweld niet vergeten het belang van deze culturele economie te benadrukken, zeker ook om kenniswerkers te binden en boeien.

Bij sport en bewegen denk je niet meteen aan binnensteden. Toch maakte Steven Vos op energieke wijze duidelijk dat bewegen, vergelijkbaar met cultuur, gelukkig maakt. Vergelijkbaar met de (te grote) focus op de bovenkant van de arbeidsmarkt benadrukte Vos het belang te investeren in breedtesport in plaats van alleen topsport.

Uit mijn relaas over de Eindhovense binnenstad en stationszone in het bijzonder bleek hoezeer deze nog teveel is gericht op asfalt, auto’s en bussen. Je wordt niet bepaald gelukkig van de stationsomgeving. De inrichting van de stationsomgeving en in mindere mate de compacte binnenstad zet niet aan tot bewegen. Het toevoegen van meer groen in de binnenstad gaat hier zeker bij helpen. Dit fysiek bewegen aspect mist momenteel in het teveel door parkeren en bereikbaarheid gedomineerde binnenstadsdebat. Begin eens met het toevoegen van een groene speeltuin en sportplaatsen of trapveldjes in de binnenstad. PSV wil hier vast haar naam wel aan verbinden. Geluk zit in een klein hoekje.