Author profile picture

Nu de afgelopen week duidelijk is geworden dat het Nederlandse kabinet niet onverwijld en full power gaat inzetten op Brainport als completerende as van de driehoek Seaport (Rotterdamse Haven) en Airport (Luchthaven Schiphol) is het volgens mij tijd om maar eens op te houden met de blik vol hoop te blijven richten op Den Haag, maar zelf eens met een stevig initiatief uit de kast te komen.

Door Christian Curré

Het zuidelijke deel van Nederland heeft het vaak een beetje anders moeten doen/regelen, omdat de Staten van Holland binnen onze natie nu eenmaal nogal dominant en zelfzuchtig waren. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een deel van ons identiteitsverhaal is volgelopen met een gevoel van ‘we redden het zelf wel, van het westen moeten we het toch niet hebben’. Als dit gevoel echter samen kan gaan met een gezonde dosis zelfovertuiging gekoppeld aan een flink netwerk plus een goed idee heb je als regio in principe tóch goud in handen.

Ik vroeg me vannacht af wat iemand als Rupert Murdoch zou vinden van onze opstelling om Brainport vooral op de Nederlandse kaart te krijgen. Met ons gebedel in het gemeentefonds om een paar extra tientjes de man en het meedoen aan uitverkiezingen als beste stad zus of meest veelbelovende stad zo. Ik denk dat hij je getergd en hoofdschuddend zou aankijken met zo’n blik van ’blijf vooral lekker ambtenaar’. Waarmee niet gezegd is dat onze ambtenaren het allemaal fout doen overigens, maar misschien wel dat er een vervelend soort Jan Saliegeest rondwaart binnen een innovatieprogramma waar dat helemaal niet wenselijk of gepast is.

Als Eindhoven en regio lopen we steeds vast op één en dezelfde bewindspersoon en dat is Melanie Schultz. Oplossingen en financiering voor bereikbaarheid? Schultz ligt in de weg of zet niet door. Infrastructuur per rail, intercityverbindingen naar omringende landen, goederenvervoer? Schultz. Innovatieve ruimtelijke ordening met nieuwe instrumenten en verdelingen? Schultz. Wel of geen Brainport-status? Jawel, Schultz. Nu praat zij namens het kabinet, maar alles loopt via haar veelzijdige departement. Nee is nee en je verandert je status op de burelen maar moeilijk.

Volgens mij zien we de meest voor de hand liggende oplossing over het hoofd: Doe Het Zelf.

Terug naar Rupert Murdoch, maar ook naar iconen als Anton Philips en Hub van Doorne. Als je vindt dat je iets goeds in handen hebt, en dat dat kan groeien en renderen, dan *doe* je dat gewoon. Je start, je werkt, je gaat op je bek, je past aan, je verbetert, je hebt succes, je leert, je groeit. Zo zou het ook moeten zijn voor Brainport. Volgens mij zien we de meest voor de hand liggende oplossing over het hoofd: Doe Het Zelf.

We zijn als Eindhoven Brainport helemaal niet zo afhankelijk van de andere mainports. Wij staan voor kennis, innovatie, design, doorontwikkeling, waardevermeerdering. Het zal toch niet echt zo zijn dat de Nederlandse overheid, die steeds de mond vol heeft over het waarderen van de kennisfactor en de triple helix (overheid, kennis, bedrijven) bij de eerste de beste gelegenheid om kleur te bekennen op dit vlak kiest vanuit een hele oude reflex, namelijk om dat te waarderen en te behouden en te versterken dat zintuiglijk het beste en meest direct waarneembaar is..? Ja, die vliegtuigen en die reizigerstromen zijn niet over het hoofd te zien, en die schepen en die containers ook niet, maar daarmee ben je er toch niet als internationale moderne diensteneconomie?

Stop met focussen op Schultz en haar postzegellogica

Nee hoor, ik vind dat we ons eigen kapitaal moeten mobiliseren en gepast opportunistisch nieuwe samenwerkingen moeten aangaan. De regio’s Düsseldorf/Ruhrgebied en Maastricht/Aken liggen om de hoek en heben soortgelijke ambities, er zijn Europese stimuleringsfondsen voor dergelijke samenwekingen en niet te vergeten: we hebben veel denkkracht in de vorm van knappe knoppen. Smart city becomes smart society. Bovendien hebben we laatst kunnen lezen dat onze Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het beter doet dan haar Europese zusterorganisaties, dus ook die netwerkkracht en knowhow hebben we al.

En we hebben helemaal geen rare piramidecontructies of iets dergelijks nodig: we hebben namelijk kapitaal dat alleen alternatief gelabeld, gealloceerd en dubbelgefinancierd moet worden. Alle kenniswerkers, alle bedrijfswaarderingen, zeker alle patenten en octrooien en ook nog eens alle ingecalculeerde winsten geven een unieke mogelijkheid om via een voortrekkersrol van de grote partijen vanuit zowel publiek als overheid (regio) een enorme bak geld vrij te spelen in een parallel coöperatief deelnemersfonds op meerwaarde, zodat Brainport op geheel vernieuwende en eigenwijze wijze kan laten zien hoe je als innovatieve regio werkt aan een bloeiend en bruisend woon-werk-leefklimaat.

De internationale geldmarkten waren nog nooit zo gunstig om op een inhoudelijke hoogconjuctuur je innovatiekracht op een zo veilig mogelijke manier te herfinancieren in een alternatief fonds, zodat vervolgens via gezamenlijke privaat- politieke weg zowel het economische als sociale als ruimtelijke als culturele domein op verfrissende manier opnieuw kunnen worden gevoed.

Stop met focussen op Schultz en haar postzegellogica en stop het het jezelf etaleren als mooiste meisje van een verder tamelijk oninteressante klas: Eindhoven, vertel een eigen verhaal – vol bravoure, vol overtuiging en… en met een overtuigd gevoel van een volle knip in de achterzak. Ontsluit uzelf!