Author profile picture

Het is voor velen een bekende ervaring. Je hebt net een intensieve cursus doorlopen op je werk voor de besturing van een of ander systeem. Op het moment dat je er echt mee moet werken, schiet het door je heen: op welk knopje moest ik ook alweer drukken? Binnenkort hoef je niet meer te wachten op een senior die je uit de problemen helpt. Je vraagt het gewoon aan COALA: de Siri, Bixby of Alexia voor industriële toepassingen.

Deze intelligente stemassistent moet mensen die in de productie werken, antwoorden geven op alle technische vragen. In een Europees project onder leiding van wetenschappers van de Universiteit Bremen wordt hard gesleuteld aan de verwerkelijking van dit systeem. COALA (COgnitive Assisted agile manufacturing for a LAbor force supported by trustworthy Artificial Intelligence) werkt op een smartphone of een tablet.

Kostenbesparing

Kennisintensieve productieprocessen vereisen gekwalificeerde medewerkers. Hun opleiding is zeer tijdrovend en kostenintensief. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten maakt de situatie voor bedrijven nog moeilijker. Een andere uitdaging voor de verwerkende industrie in de concurrentiestrijd zijn de steeds korter wordende productiecycli en de toenemende verscheidenheid aan producten.

COALA werkt op basis van artificial intelligence (AI). Het is de bedoeling dat dit systeem al wordt gebruikt bij de training van mensen voor het besturen van industriële processen. Na de opleiding fungeert het als een interactieve vraagbaak als beginnende medewerkers even niet meer weten hoe zij verder moeten.

Op die manier kunnen medewerkers sneller in het arbeidsproces worden ingezet. Ook draagt het systeem bij aan de verbetering van de kwaliteit doordat bijvoorbeeld bedieningsfouten voorkomen kunnen worden. Volgens de Universiteit Bremen kunnen met dit systeem de kosten in individuele gevallen tot wel 60 procent afnemen.

Vragen naar het waarom

COALA is gebaseerd op de open assistent Mycroft. Het maakt onder andere het snel genereren van data-analyses en het verstrekken van informatie voor individuele werkplekken mogelijk. Deze zijn gebaseerd op gegevens van het bedrijf. COALA moet bijvoorbeeld in staat zijn om de vraag te beantwoorden: Waarom is het garen in mijn weefmachine gebroken? Een snel en betrouwbaar antwoord ter plaatse in het lopende proces maakt het mogelijk om snel te reageren op productieproblemen en zo kosten te besparen.
Een ander kernelement van COALA is een nieuw type uitlegsoftware, de WHY-motor. Het is ontworpen om de assistent in staat te stellen ‘waarom- vragen’ te beantwoorden. Gebruikers kunnen deze vragen stellen om beter te begrijpen waarom en op welke basis de assistent een bepaald antwoord heeft gegeven.

Er zijn veertien partners uit Italië, Nederland, Griekenland, Frankrijk en Duitsland betrokken bij de ontwikkeling van “COALA” . Het systeem wordt ontwikkeld aan de hand van drie praktijksituaties in de industriesectoren textiel, chemie en witgoed.

Ook interessant: Vijf centra in Nederland voor testen van AI in het MKB