A neighborhood built with biobased materials. AI-generated picture
Author profile picture

Nederland zet vol in op circulair bouwen. Met innovatieve projecten zoals het Green Transformable Building Lab en SUPERLOCAL worden oude materialen slim hergebruikt. Woningcorporaties en ontwikkelaars experimenteren vrolijk met hennepvezels en biobased materialen. Bouwstroom Limburg gaat bijvoorbeeld 1000 prefab-woningen neerzetten met 20% hergebruikte materialen. In 2025 staan de eerste huizen er al.

Het Nieuwe Normaal

Een van de grootste veranderingen in de bouwsector is de introductie van ‘Het Nieuwe Normaal‘. Dit manifest, dat op 17 december 2023 werd gelanceerd, biedt een gemeenschappelijke taal voor de versnelling van de circulaire economie in de bouw. Meer dan 100 partijen hebben het manifest ondertekend, wat aantoont dat de sector bereid is om gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzamer toekomst.

Innovatie is de sleutel tot succes in de circulaire bouw. Zo heeft Puyck Ontwikkeling de ‘Gloriuswoning‘ ontwikkeld, een prefab woning die na 30 jaar uit elkaar geschroefd kan worden. Dit project laat zien hoe circulair bouwen niet alleen duurzaam is, maar ook praktisch en economisch aantrekkelijk kan zijn. Puyck experimenteert daarnaast met hennepvezel als isolatiemateriaal, wat zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief is.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal in de circulaire bouw. Bouwstroom Limburg, een samenwerking van vijf woningbouwcorporaties, is een voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot grootschalige veranderingen. Ze plannen de aanbesteding van 1000 conceptuele woningen, waarbij 20% van de materialen hernieuwbaar of hergebruikt zal zijn en 50% van de materialen losmaakbaar. Dit initiatief streeft naar een kostenbesparing van 10-15% en een snellere oplevering van woningen.

Lauran van Poppel van Puyck Ontwikkeling pleit voor wetgeving die het gebruik van biobased materialen in woningen verplicht stelt. Hij vergelijkt dit met de energieprestatienorm en benadrukt dat duidelijke richtlijnen en regelgeving cruciaal zijn om meer mensen te betrekken bij duurzaam bouwen. De doorlooptijd voor bezwaarprocedures is echter een uitdaging, die van 3-5 maanden naar 2-2,5 jaar is opgelopen sinds de coronapandemie.

Digitale innovaties

Digitale technologie speelt ook een rol in de transitie naar circulair bouwen. Het Digital Deconstruction project maakt gebruik van 3D-scans, digitale databases en blockchain-technologie om CO2-uitstoot en afval in de bouwsector te verminderen. Deze innovatieve aanpak helpt bij het duurzaam slopen en recyclen van materialen, wat bijdraagt aan een circulaire economie.