Author profile picture

Dit is het vijfde deel van de serie Campussen in Noord-Brabant. In de komende weken zullen we de profielen publiceren van alle acht innovatiecampussen die genoemd zijn in de recente studie van Buck Consultants International (BCI). Elke week belichten we er een, vandaag richten we ons op Grow Campus ‘s-Hertogenbosch. Hier zijn alle artikelen die al zijn gepubliceerd.

Grow Campus ‘s-Hertogenbosch is één van de twaalf ‘echte’ campussen in de opstartfase in Nederland. Het groeiende netwerk van beroepsonderwijs, toegepast onderzoek en ondernemers maakt het tot een hotspot van innovatie die de kloof tussen de hightechindustrie en de agrifoodindustrie overbrugt.

“We groeien samen” 

Grow Campus ‘s-Hertogenbosch biedt bedrijven, starters en scale-ups de mogelijkheden om hun positie in agrofood te versterken. De Campuscommunity is heeft zijn kern in ‘s-Hertogenbosch maar strekt zich uit tot ver buiten dat gebied. “De Campus is niet alleen een fysieke locatie hier in ‘s-Hertogenbosch. Het heeft een grotere netwerkfunctie. Dit betekent dat ook bedrijven buiten de stad verbonden zijn met de Grow Campus. Wij bedienen de regio en niet alleen de stad”, legt Campus Manager Jan Pieter van der Lugt uit.

Met een gemeenschap van ongeveer 30.000 studenten, 3000 professionals en 30 bedrijven heeft de Campus zich ten doel gesteld om innovatie in agrofood de komende jaren te blijven stimuleren: “We zitten in ons derde jaar en maken plannen om ons meer te richten op het samenbrengen van partijen in samenwerkingsprogramma’s op basis van de expertise van de kennisinstituten. We werken bijvoorbeeld aan stadslandbouw. Met de kennis van verschillende onderwijsinstellingen creëren we een technologieplatform voor samenwerking bij de productie.”

Van der Lugt legt de nadruk op de elementen die de Campus aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven: “De campus is dichtbij. Het bevindt zich in het hart van het toegepast wetenschappelijk onderzoek. We richten ons niet op hardcore wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld aan Wageningen University dat doet. We richten ons op de toepassingsfase waarin de eerste stap ligt in de hands-on marktontwikkeling van de bedrijven.”

Samenwerking met het oog op innovatie in de agrifoodsector 

Samenwerking is een essentieel onderdeel van de Campus-gemeenschap. “We hebben diverse netwerkevents gericht op het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Op deze manier leren bedrijven veel van verschillende industrieën en zetten ze nieuwe contacten en netwerken op.”

Daarnaast biedt de Campus het AgriFood scale-upprogramma aan, waarbij de groei en ontwikkeling van bedrijven wordt gefaciliteerd door ervaren mentoren. “We zijn actief in de ondersteuning van bedrijven met een focus op agrifood en dan vooral die kleine bedrijven die geen eigen marketing en business development kunnen opzetten. Wij ondersteunen hen bij hun innovatievraag en helpen hen bij het vinden van partners. Wij helpen hen bij de ontwikkeling van hun bedrijf naar de volgende fase.”

Bovendien is samenwerking met de studentengemeenschap een karakteristieke kenmerk van de Campus. Van der Lugt legt uit: “We moedigen studenten aan om samenwerkingsprojecten uit te voeren met de industrie. Het multidisciplinaire karakter van deze projecten staat daarbij centraal. We hebben evenementen waar verschillende studenten uit verschillende vakgebieden samenwerken in één team. Zo hebben we projecten waarbij Hogeschool HAS bedrijven helpt bij het ontwikkelen van prototypes.”

Jong talent

Het fundament van de campus is “We grow together“. Een van de doelstellingen is om bedrijven in contact te brengen met getalenteerde en ambitieuze studenten. Op deze manier krijgen studenten de kans om samen met bedrijven te werken aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, terwijl bedrijven in contact komen met jong talent.

“De kern van de Campus ligt in ‘s-Hertogenbosch, aan de Onderwijsboulevard, dicht bij verschillende hogescholen en hogescholen, zoals de Hogeschool HAS, de Jheronimus Academie voor Datawetenschappen (JADS), het Koning Willem College en de Avans Hogeschool.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Campus zich sterk richt op het opbouwen van een multidisciplinaire studentengemeenschap waar studenten bijdragen aan uitdagende bedrijfsvraagstukken. “We proberen studenten met verschillende expertises samen te brengen met verschillende industrieën – agrifood, ICT, robotica, sensor industrie, enzovoort. Deze multidisciplinariteit is voor ons het belangrijkste onderdeel.”

Van der Lugt vat het belang van Grow Campus samen: “De Campus is belangrijk voor de regio omdat het waarde toevoegt aan de toepassingskant van het onderzoek. We richten ons ook op het studentennetwerk zodat we niet alleen aantrekkelijk zijn voor bedrijven, maar ook voor studenten. En wij helpen de Brainport-regio de kloof te dichten tussen de hightechindustrie en de agrifoodindustrie.”