Author profile picture

Dit is deel 3 van de serie Campussen in Noord-Brabant: High Tech Automotive Campus Helmond. In de komende weken zullen we de profielen publiceren van alle 8 innovatiecampussen die genoemd zijn in de recente studie van Buck Consultants International (BCI). Elke dinsdag belichten we er een. Hier zijn alle artikelen die al zijn gepubliceerd.

De High Tech Automotive Campus Helmond is een van de zeven groeicampussen in Nederland. Het ecosysteem van innovatieve mobiliteitsoplossingen en de samenwerking tussen het automotive onderwijs en de automobielindustrie maken het tot een hotspot van de mobiliteit van morgen.

Open innovatie in slimme en groene mobiliteit

High Tech Automotive Campus Helmond is een ontmoetingsplek van meer dan 600 ingenieurs en onderzoekers, 100 automotivestudenten van verschillende opleidingsniveaus en 42 bedrijven en organisaties die samenwerken aan slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Aangezien het delen van kennis en ervaring cruciaal is voor de steeds veranderende ontwikkeling van slimme en groene mobiliteit, worden open innovatie en samenwerking op de campus aangemoedigd. “We creëren een ecosysteem van bedrijven en faciliteiten die anders voor individuele bedrijven moeilijk op te zetten zijn. Bovendien hebben we een unieke combinatie van overheidsinstellingen, kennisinstellingen en academici, industrie en onderwijs – allemaal fysiek hier,” zegt Lex Boon, Campusdirecteur.

Volgens Boon is open innovatie essentieel voor de groei van de Campus. Hij voegde er echter aan toe dat “de bedrijven die veel test- en certificeringswerk doen op dit moment niet geïnteresseerd zijn om informatie te delen, daarom is open innovatie voor hen een heel moeilijk concept. Vertrouwelijkheid is voor hen een groot goed. Daarentegen hebben, “de nieuwe bedrijven die naar de Campus zijn gekomen – jonge starters en schaalvergroters – veel meer bereidheid en interesse om van elkaar te leren en kennis te delen. Ze kloppen op de deur, stellen vragen en proberen samen te werken met andere bewoners van de campus.” Daarom moedigt de campus open innovatie aan door het organiseren en faciliteren van diverse seminars, conferenties, workshops en netwerk- en matchmakingsevenementen die openstaan voor iedereen. “We nodigen iedereen uit en zullen blijven aandringen in deze richting.”

Samenwerking tussen industrie en onderwijs

Een van de meest karakteristieke kenmerken van de Automotive Campus Helmond is de samenwerking tussen de auto-industrie en het automotive onderwijs. De Campus is een werk- en leeromgeving met ACE (Automotive Centre of Expertise), MBO Automotive Center, een SUMMA-collegegebouw en een gloednieuw gebouw van Fontys Hogeschool. Hun automotivestudenten studeren voortdurend door deel te nemen aan praktijkprojecten.

Deze samenwerking past het onderwijs aan de snel veranderende industriewereld aan. “Op de campus hebben we beroepsonderwijs, bacheloropleidingen, masterprogramma’s en studententeams van de TU/e die hier hun werkplaats hebben. Onderwijs en industrie zijn hier fysiek aanwezig. Ik vind het heel belangrijk dat er beroepsonderwijs op de campus aanwezig is – dus niet alleen kenniswerkers, maar ook technisch geschoolden. Deze beroepsstudenten werken samen met het bedrijfsleven aan diverse projecten. En de studententeams zijn niet alleen multidisciplinair, maar ook meerlagig in het onderwijs en dat is vrij uniek.”

Hotspot van slimme mobiliteit en technologieën van de toekomst

Een prominent voorbeeld van de samenwerking tussen de auto-industrie en het automotive-onderwijs is Lightyear – de start-up die bezig is met het bouwen van een ‘revolutionaire’ zonnewagen die zichzelf oplaadt. De start-up, die is opgericht door 5 alumni van het Solar Team Eindhoven, won eerder dit jaar de prestigieuze Climate Change Award op de Consumer Electronics Show (CES).

“Lightyear bouwt op de campus een productievestiging van 3000 m2. Afgelopen augustus zaten er 12 mensen in het team en nu zijn ze uitgegroeid tot 40 mensen. In september hebben ze hier hun productiefaciliteit, waar ze hun prototypes zullen bouwen. Wij zijn zeer opgewekt over deze ontwikkeling,” vertelt Boon.

Bovendien heeft de Automotive Campus Helmond een eigen ‘Living Lab’, zoals Boon het noemde. Dat is het stuk snelweg tussen Eindhoven en Helmond waar bedrijven dagelijks experimenteel testen uitvoeren. “Hier worden veel ontwikkelingen in een vroeg stadium getest, bijvoorbeeld nieuwe hardware, nieuwe software en communicatiesystemen – alles wat je nodig hebt voor een latere fase van autonoom rijden. En dat gebeurt allemaal op de campus.”

Foto: © Ronald Otter