Author profile picture

Fontys Hogescholen heeft voor de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) Eindhoven een onderzoek uitgevoerd dat moet leiden tot een prioriteitenlijst met lobbyonderwerpen voor ondernemers. Op 30 maart vindt de presentatie van deze “ondernemersagenda” plaats bij de Rabobank in Eindhoven.

Van de uitkomsten van het onderzoek wordt een brochure gemaakt die 30 maart wordt aangeboden aan burgemeester Jorritsma.

Centraal voor de BZW staat het doel om een concurrerend ondernemingsklimaat te creëren, met focus op onderwerpen als bereikbaarheid, bedrijventerreinen, versterken van het vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt. Om te komen tot een zo scherp mogelijke langetermijnvisie, is het Fontys-onderzoek uitgevoerd onder de BZW-leden.

Met deze ondernemersagenda wil de BZW ook aangeven wat haar leden belangrijk vinden voor de totstandkoming van de Brainport Nationale Actieagenda, die moet resulteren in investeringen vanuit de Rijksoverheid in het versterken van de economische positie van de regio. 

Het lectoraat de Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen Management Economie en Recht (FHMER) heeft op basis van gesprekken met ondernemers deze ondernemersagenda voor de regio Eindhoven opgesteld. De agenda moet leidend zijn voor de werk-, kennis- en lobby en communicatieagenda van de BZW-kring Eindhoven voor de komende jaren.

Ondernemers die bij de presentatie aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via [email protected].