The four pillars in renewable energy financing: 1) energy generation, 2) energy storage, 3) sustainable mobility, 4) smart buildings; © bullfinch
Author profile picture

About Bullfinch Asset AG

  • Founders: Robin Haack & Hugo Mérida-Barba
  • Founded in: 2019
  • Employees: 39
  • Money raised: -
  • Ultimate goal: Huishoudens wereldwijd toegang geven tot betaalbare hernieuwbare energie;

Robin Haack werkte in de VS in de financiële wereld en kwam daar in aanraking met eenvoudige financieringsoplossingen voor projecten waarin op lokaal niveau duurzame energie wordt opgewekt. Er was echter nog geen enkele aanbieder in Europa. Die leemte wilde hij vullen. Er waren moeizame onderhandelingen met investeerders voor nodig. Maar nu kan hij in zijn start-up Bullfinch financieringsconcepten aanbieden die zijn geïntegreerd in het verkoopproces van zonne-installaties. Huiseigenaren kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen huur, lease of een lening. In deze aflevering van de Start-up-of-the-day vertelt Haackn over zijn project en de uitdagingen van het opstarten.

Welk probleem los je op met dit financieringsconcept?

“Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de emissies in de wereld en de meeste emissies worden veroorzaakt door energieverbruik. Als Europa onafhankelijk wil worden op het gebied van energievoorziening, moeten er miljarden per jaar worden geïnvesteerd in gedecentraliseerde energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen. De meeste huiseigenaren worden echter overweldigd door de complexiteit van energietechnologieën. Ook zijn ze niet bereid grote bedragen daarvoor uit te geven. Bovendien willen ze niet het risico dragen van fouten in de techniek voor duurzame energie. Deze problemen lost Bullfinch op. Wij maken het echt mogelijk voor elke huiseigenaar om zelf energie op te wekken en zo een eigen bijdrage te leveren aan het oplossen van de kliomaatcrisis.”

Wat was de grootste hindernis die je moest overwinnen?

“De financiering was erg moeilijk. We kregen die nauwelijks rond omdat financiële technologie vaak is uitgesloten van de gebruikelijke financieringsmogelijkheden voor start-ups. Tegelijkertijd is ons bedrijfsmodel gericht op de lange termijn. Wij beheren de energiecentrales voor gedecentraliseerde energievoorziening gedurende 20 jaar. Dit maakt het business model te financieringsintensief en te langlopend voor klassiek durfkapitaal.

Bovendien zijn wij actief op verschillende gebieden: financiering, de energiesector en vastgoed. Er zijn maar weinig beleggers die deze mix echt begrijpen. Het was dan ook moeilijk om ons concept over te brengen en investeerders te overtuigen. Maar het moeilijkste was om een infrastructuurinvesteerder als partner te winnen. Dat duurde een half jaar. Wij werken met twee investeringsmaatschappijen: Aquila Capital in Hamburg en Impax Capital in Londen. Wij structureren, valideren en beheren de afzonderlijke projecten. De infrastructuurinvesteerders investeren vervolgens daarin.”

dezentrale Energieversorgung, erneuerbare Energie, Fintech, Investition,
De vier pijlers in de financiering van energiesystemen voor hernieuwbare energie: 1) energieproductie, 2) energieopslag, 3) duurzame mobiliteit, 4) slimme gebouwen. © bullfinch

Hoe zijn jullie dan toch aan een financiering gekomen?

“Met de energieleverancier EWE, de Hamburgse vastgoedontwikkelaar Momeni en het fintech-risicokapitaalfonds Elevate hebben we al heel vroeg zeer sterke partners aan ons weten te binden die in het model geloofden. Wij hebben ook een sterk managementteam en een sterke raad van commissarissen bijeengebracht. In onze raad van commissarissen zitten bijvoorbeeld de voormalige CEO van de Duitse Postbank en het voormalige hoofd van de Duitse energiemaatschappij RWE, die in het model geloofden. Het feit dat wij al in een vroeg stadium deze sterke strategische medestanders hebben gekregen, is bijzonder nuttig geweest om ons financieringsconcept voor gedecentraliseerde energievoorziening vooruit te helpen.”

Wat waren tot dusver de mooiste momenten?

“Wij hebben nu een bedrijfsmodel neergezet voor de zeer lange termijn. Daardoor hebben we al duizenden huiseigenaren in staat gesteld een grote mate van energieonafhankelijkheid te bereiken. Ik ben trots op de samenwerking met grote bedrijven in de energiesector, zoals het Duitse EWE (Energieversorgung Weser-Ems) AG. Ik ben ook trots op ons team, dat vanuit heel Europa werkt. Ons management is verspreid over Frankfurt, Madrid, Berlijn en München. Het technologieteam zit in Italië en Spanje.”

Hoe wil je de onderneming nu verder opbouwen?

“Wij hebben tot dusver reeds miljoenen geïnvesteerd. We willen de komende jaren nog meer kapitaal van de financiele markten doorsluizen naar lokale projecten voor hernieuwbare energie. Zo willen we uiteindelijk bewerkstelligen dat over de hele wereld straks misschien wel miljoenen energie-installaties worden gerealiseerd voor de opeekking van duurzame energie in je eigen huis.”

Waarin verschilt jouw oplossing met soortgelijke producten?

“Wij zijn tot nu toe uniek in Duitsland. Wij vereenvoudigen en automatiseren zoveel mogelijk financieringsprocessen. Daardoor hoeven eindafnemers zelf geen moeite meer te doen om hun nieuwe duurzame energiesysteem te financieren.

Wij regelen deze processen voor hen. Wij willen het allemaal super eenvoudig houden. Tegelijkertijd houden we de projecten ook transparant om ze voor investeerders als pensioenfondsen en levensverzekeraars interessant te maken, die nu eenmaal extreem risicomijdend zijn. De kunst is om op deze manier veel kleine investeringen te structureren, om al die complexiteit technologisch in kaart te brengen en het toch simpel te houden voor de buitenwereld.”