DSM
Author profile picture

Op termijn plek voor 100 nieuwe banen

Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus gaan samen een centrum oprichten voor verduurzaming van de Europese procesindustrie. “Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen”, zo zeggen de partners in een toelichting.

“Met de oprichting van dit centrum wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technologieën waarmee de Europese procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Dit alles op commerciële schaal en aansluitend op de klimaatopgave en energietransitie.” Het centrum sluit nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg.

In de chemische sector wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen en energiedragers met de daaraan verbonden CO2-emissie. Het centrum, onder de voorlopig werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC), wil een bijdrage leveren aan de transitie van de procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken. “Deze opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in het BSTC bijeen worden gebracht en toegepast voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke technologieën.”

Robert Claasen, director Chemelot, is blij dat de betrokken organisaties samen zijn gekomen in BSTC. “Dit in het hart van het kennis ecosysteem dat op de Brightlands Chemelot Campus is ontwikkeld. Technologieontwikkeling is cruciaal voor een duurzame chemiesector. Met het BSTC kunnen we op Chemelot verdere invulling geven aan ons plan om Chemelot in 2050 klimaatneutraal te maken.”

Joost van den Akker (Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg) vindt dat de samenwerking past binnen het Limburgs beleid. “Eens te meer laten we als Limburg zien tot de kopgroep van Nederland en Europa te behoren als het gaat om het ontwikkelen van hoogwaardige, toepasbare technologie. Door de oprichting van het BSTC wordt een forse stap gezet om van Chemelot de meest duurzame, veilige en concurrerende chemiesite van Europa te maken.”

Het centrum wordt gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. De samenwerkende partijen worden zo deel van het ecosysteem op de campus. Het is de bedoeling om duurzaamheidsdoelen samen te brengen met de commerciële doelen van de betrokken partijen. Uiteindelijk moet ook de werkgelegenheid hiermee een impuls gaan krijgen: verwacht wordt dat het centrum na 5 jaar zo’n 100 arbeidsplaatsen creëert en daarmee tevens een bijdrage levert aan het behoud van toekomstige werkgelegenheid op Chemelot.