Bright5 is een nieuwe samenwerking waarbinnen vijf Noord-Limburgse topsectoren – champignons, blauwe bessen, boomteelt, asperges en aardbeien – samenwerken op het gebied van groene innovatie.

Centraal in de regio, vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo, brengt Bright 5 bijna 250 ondernemers samen en creëert het cross-overs binnen de vijf sectoren op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen.

Het aspergeplatform, blauwe bessenplatform, aardbeienplatform, boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en Mushroom Valley gaan een onderling commitment aan voor een meerjarig innovatieprogramma. Het programma is gericht op teeltonderzoek binnen de thema’s vitale plant, vitale bodem, groene chemie en verwaarden van reststromen. Dit innovatieonderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Brightlands Campus Greenport Venlo. Binnen het programma wordt samenwerking gezocht met onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemers.

Hoewel de sectoren die deelnemen in Bright5 verschillend zijn, bestaan er juist op het gebied van innovatie en onderzoek veel overeenkomsten, zeggen de initiatiefnemers. Door samen te werken verwachten de sectoren sneller grotere stappen te kunnen zetten.

Foto: het symposium op Brightlands Venlo waar de samenwerking werd aangekondigd.