Author profile picture

Door Rob Adams en Boyd Cohen

Rob Adams richtte Six Fingers op, een sinds 2006 in Eindhoven en sinds 2018 in Barcelona gevestigd innovatiebedrijf. Hij is schrijver van 4 boeken en geïnteresseerd in het hoe en waar van innovatie. Hij is altijd op zoek naar nieuwe theorieën en ideeën die ontstaan in de wereld en bijdragen aan veranderingen in onze maatschappij, ons leven en onze manier van werken.

Boyd Cohen staat bekend om zijn brede werk in smart cities wereldwijd, als ontwerper en schrijver. Hij is mede-oprichter van Six Fingers Spain en ‘iomob’ (Internet van Mobiliteit) op Blockchain en professor aan de EADA Business School in Barcelona.

De term ‘Smart cities’ voelt vandaag de dag aan als een modewoord. Je kan je kalender vullen met alle evenementen die plaatsvinden in en over smart cities over de hele wereld. Je kan de hele dag door de artikels en discussies tussen smart cities experts lezen en proberen uit te vinden wat het concept van smart cities eigenlijk betekent en wie er baat bij heeft. Techbedrijven communiceren over de briljante oplossingen die ze hebben, om steden nog slimmer te maken. Maar zijn ze niet iets vergeten, iets wat belangrijk is…… de burger?

Korte geschiedenis van Smart Cities denken

Zo’n tien jaar geleden hoorden we voor het eerst over slimme steden. In een eerder gepubliceerd artikel van Boyd in Fastcoexist leidde zijn analyse tot een reflectie over de evolutie van slimme steden in wat hij de 3 generaties noemde. Smart Cities 1.0 was Technology-driven waarbij multinationale technologieleveranciers steden aanmoedigden om de efficiëntie te verbeteren door middel van technologische implementaties. Smart Cities 2.0 was City-led, technologisch georiënteerd, waar stadsambtenaren meer een leidende positie begonnen in te nemen in het ontwikkelen van een visie voor waar hun stad in de toekomst naartoe zou moeten gaan om vervolgens voornamelijk multinationale bedrijven opdrachten te verlenben om die visie te helpen implementeren. Smart Cities 3.0, dat gelijk met 2.0 kan bestaan, is gericht op Citizen Co-Creation. In dit model staat de burger centraal in de smart cities beweging, die meer initiatief neemt in het ontwikkelen van een visie op de toekomst van hun stad en in het gezamenlijk ontwikkelen van projecten om de omstandigheden te verbeteren.

tech smart city.

tech smart city

Tech, tech, tech, tech….

Happy burgers?

Op de Smart Cities Expo in Barcelona, 2 weken geleden, ontdekten we dat ‘smart city’ nog steeds het concept is waar iedereen naar verwijst. Ook de stand van Nederland, met een behoorlijke delegatie uit Eindhoven, was voor het grootste deel gebaseerd op technologie. Het voelt alsof smart zijn nog steeds een doel op zich is. En hoewel Eindhoven het smart society noemt, wordt nog steeds het woord smart en een technische benadering gebruikt. Toen we 2 jaar geleden, in 2016, de Smart Cities Expo in Barcelona bijwoonden, hebben we tientallen technologiedeskundigen geïnterviewd om te weten te komen wat zij leuk vinden aan hun steden, niet in hun professionele hoedanigheid, maar eerder als burgers. Wat we ontdekten is dat geluk, in diverse vormen, de drijvende kracht is, óók voor deze techneuten.

Happy Citizen Design

happy city, by Boyd Cohen and Rob Adams
happy city, by Boyd Cohen and Rob Adams

Door inzichten uit de 3 generaties slimme steden, uit onze interviews op de Smart City Expo en inzichten uit het werken in de stedelijke arena’s van de afgelopen jaren en het werk aan het meten van geluk over de hele wereld, met name uit het bruto nationaal geluk van het Koninkrijk Bhutan, hebben we de Happy Citizens Hexagon ontwikkeld.

We hebben de kwaliteiten van onze slimme stadsexpertise samengevoegd met onze 12 jaar ervaring met design thinking, om zo een kader te hebben om de technologische focus van steden te veranderen in een geluksfocus. De Happy Citizens Hexagon heeft 6 componenten en 3 subcomponenten voor elk deel. Experimenten kunnen lokaal worden gedaan om één van de deelcomponenten te beïnvloeden. En natuurlijk kan technologie worden gebruikt, maar het is dan een enabler geworden in plaats van een doel. Social design kan en zal in de toekomst een grote invloed hebben op belangrijke onderwerpen als een basisinkomen, huisvesting en sociale connectiviteit. We zijn er trots op dat we onlangs zijn gevraagd om het kader te presenteren aan de Verenigde Naties.

Reframe

Wij denken dat het framen van steden als slim of dom is niet alleen verkeerd is, maar ook de focus vernauwt om ‘slim’ te willen zijn. Dit resulteert in een technologische focus met de burger als onderwerp. Steden moeten zich richten op mensen, niet op technologie. Het is tijd om het concept van slimme steden te heroverwegen. Wij zijn van mening dat steden ontworpen moeten worden rond geluk, niet rond technologie of efficiëntie. Wij geloven in co-creatie van leuke, aantrekkelijke en gelukkige burgerruimtes, één project per keer, één buurt per keer, om van de wereld weer een gelukkige plek te maken. In tijden als deze denken we dat de wereld dit misschien wel heel erg nodig heeft.

Het is tijd om de discussie over slimme steden, óók in Eindhoven, te herijken en de burger echt centraal te stellen in wat we doen, als stedenbouwkundigen, onderzoekers, consultants, technologen en activisten. We zijn hoopvol gestemd dat de Happy Citizens Hexagon niet alleen een bijdrage kan leveren aan dit gesprek, maar ook gebruikt zal worden om social design experimenten te starten om Eindhoven en andere steden te ontwerpen voor mensen in plaats van elkaar te proberen te ‘outsmarten’.