skills training and knowledge
Author profile picture

Yvonne van Hest SAEYSYvonne van Hest is als Program Director bij Brainport Development verantwoordelijk voor het PEOPLE domein. In haar columns voor IO Eindhoven focust ze op de regionale ontwikkelingen, achtergronden en trends in onderwijs en arbeidsmarkt.

We hebben in 2018 denk ik aardig wat bereikt als regio. De economische groei heeft zich doorgezet, er zijn meer banen en steeds minder werklozen.

Met de erkenning van Brainport Eindhoven als derde ‘mainport’ (regio van nationaal economisch belang) in Nederland, hebben we een structurele plek aan tafel bij de Nederlandse Rijksoverheid. En dat is heel fijn; niet alleen voor de nodige financiële middelen, maar ook voor de discussie over beleid, wet- en regelgeving. Die soms zeker zo belangrijk is.

Daarnaast komt er de komende jaren € 130 miljoen extra Rijksoverheidsgeld – de zogenaamde Regio Deal – onze kant op. Met een co-financiering van € 240 miljoen, hebben we in totaal de komende jaren zo’n € 370 miljoen extra te besteden. Niet gek, toch? Oftewel: daar mogen we gewoon heel trots op zijn!

Maar goed, het gaat natuurlijk niet om de hoeveelheid geld die je binnenhaalt, of de praattafels waar je aan komt te zitten. Het gaat erom wat je ermee doet en wat je ermee bereikt. Want we zijn nog lang niet klaar, sterker nog: we zijn nooit klaar.

Voor 2019 – en de jaren erna – hebben we als regio voor onderwijs en arbeidsmarkt de volgende hoofdthema’s benoemd:

Kwaliteit & innovatie van ons onderwijs (primair- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo)

Kernthema’s zijn: technologie, ondernemerschap, creativiteit, wereldburgerschap en leren om te leren. Waarbij samenwerking onderling – zowel horizontaal als verticaal – en met het bedrijfsleven verder wordt versterkt. En dat doen we voor en samen met alle scholen: zowel de Brainport scholen als de scholen in Brainport.

Leven Lang Ontwikkelen

Wat we zien is dat er in onze regio heel veel mooie, verschillende initiatieven en projecten zijn op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zien we ook veel visie documenten op alle niveau’s: van wereldwijd (OECD) tot provinciaal (SER Brabant). Wat er echter ontbreekt, is het tactische niveau: hoe schalen we al die kleine projecten op tot meer kritische massa én hoe vertalen we die visies door in concrete zaken? Daar gaan we in 2019 mee aan de slag, te beginnen met een grote ‘awareness campagne’ over Leven Lang Ontwikkelen.

Kunnen invullen van vacatures

Steeds meer bedrijven in onze regio hebben steeds meer vacatures. Dat heeft te maken met de toenemende tekorten aan personeel en dat gaat in Brainport voornamelijk om mensen in techniek en IT, op alle niveaus. De verwachting is dat dit zeker de komende jaren nog een grote uitdaging gaat zijn. Als regio kijken we er samen naar hoe deze uitdaging het hoofd te bieden. Daarvoor is een aantal zaken nodig:

  • Verhogen van het aantal tech & IT afstudeerders in mbo, hbo en wo. We hebben in Nederland te weinig (af)studeerders in tech & IT. We moeten hieraan blijven werken, o.a. met hele nieuwe vormen van techniekpromotie (techpromotie 2.0) waarbij de leerlingen zelf veel meer zijn betrokken.
  • Bij- en omscholen van werkzoekenden en werklozen.
  • Aantrekken en behouden van internationale tech & IT kenniswerkers
  • Innovatie in recruitment & HRM: we gaan samen met de werkgevers kijken hoe je anders om kunt gaan met recruitment en met de inhoud van een baan, zodat je flexibeler kunt zijn in het aannemen van mensen (schaap met 5 versus schaap met 4 poten; jobcarving).

Inclusiviteit

Naast economische groei zijn welvaart en vooral ook welzijn zeker zo belangrijk. De ontwikkelingen die we nu in onze regio zien, kunnen leiden tot een sterker wordende tweedeling in onze maatschappij. We gaan in 2019 verder werken om dit aan te pakken; hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving in Brainport?

Ook gaan we verder met de toekomstverkenningen waar we in 2018 mee zijn gestart. Hoe ziet de wereld eruit in 2038 en hoe vertalen we dat terug naar onze regio en naar nu, in de aanpak en inhoud van bovengenoemde hoofdthema’s en ook in mogelijk nieuwe thema’s, visies en interventies?

Waar we in 2018 een hele mooie basis legden voor nieuwe samenwerkingen en voor financiële middelen om projecten te kunnen versterken en versnellen met de Regio Deal, zie ik 2019 als het jaar van de inclusiviteit, de tactiek en de slimme interventies.

Kortom: we zijn nog lang niet klaar!

Meer over de Brainport Nationale Actie agenda en de Regio Deal lees je hier.