Author profile picture

“Juist omdat het zo goed gaat in Brainport Eindhoven, is het zaak om die kracht van vandaag te koppelen aan de uitdagingen van morgen.” Aldus Arnold Stokking, Managing Director Industry bij TNO en initiator van de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven; waar liggen kansen voor de regio als het gaat om innovatie en nieuwe business modellen in 2038? In deze tweewekelijkse column lichten Stokking en direct betrokkenen belangrijke punten uit die toekomstverkenning toe. Deze bijdrage is van Ilse van Gulik, strateeg bij Brainport Development.

Brainport verkent de toekomst: “Brainport 2038″. En dat doen we samen. Want als bedrijfsleven, wetenschappers, burgers en overheid staan we gezamenlijk voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe gaat de arbeidsmarkt veranderen, waar halen we straks energie vandaan, wat gaat er veranderen in de gezondheidssector? En wat gaan al die technologieën – 3D printing, kunstmatige intelligentie, robots, cobots – betekenen? Vragen die voor ons allemaal relevant zijn en waar ook onze toekomstige verdien- en samenwerkingsmodellen door beïnvloed worden.

Bovendien, deze maatschappelijke uitdagingen vragen om krachtige(re) samenwerking nu en in de toekomst. Logisch dus dat we die toekomst juist vanuit onderlinge betrokkenheid verkennen.

De aftrap daarvoor gaven we bij een grote bijeenkomst in SintLucas eind juni 2018. Ondertussen is het 2019. Waar staan we nu in het proces en wat hebben we verkend?
We hebben heel wat “af-verkend” het afgelopen half jaar. Een waslijst aan studies gelezen, ontzettend veel mensen mogen spreken en allerlei werksessies georganiseerd. Op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt, met beleidsadviseurs uit de regio, met young professionals, MKB’ers, wetenschappers, investeerders enz. En zelfs een hartstikke leuke workshop met groep 8 van een Brainport basisschool.

Zo heeft iedereen zijn steentje bijgedragen aan onze beeldvorming van de wereld in 2038. We discussieerden over de meest uiteenlopende onderwerpen: hoog over wat betreft systeemveranderingen die plaats gaan vinden, ontschotting in het onderwijs die nodig zal zijn, over ethiek en technologie. Maar soms ook heel concreet en persoonlijk. Hoe ziet mijn bedrijf er in 2038 uit? Wat heb ik mijn werknemers dan te bieden?

Mooi om te zien hoe we elkaar aanvullen in de gesprekken. Veel techneuten en wetenschappers legden, logisch, de nadruk op het technologisch haalbare. Waarbij leerlingen van groep 8 echter zeiden: “maar het moet wel gewoon gezellig blijven, dus robots mogen echt niet alles overnemen. En wij willen zelf ook leuk werk doen, want thuis lui op de bank liggen is veel te saai.” En ook de young professionals uit onze regio riepen op tot aandacht voor de humane kant. “Mooi al die futuristische verhalen, maar uiteindelijk draait het om human behavior: the motivation to make the change.” Zo ook, een gesprek met de experts bij Philips healthcare leverde op: in 2038 is gezondheidszorg voornamelijk preventief en sterk gespecialiseerd. Maar een ervaren arts relativeert: “dit kan slechts ten dele. Technologie lost niet alle gezondheidsproblemen op. We hebben te maken met de grillige mens, die zich niet op basis van data-analyse laat voorschrijven hoe hij of zij moet leven.

Kortom, een rijkheid aan informatie. Al deze kennis, eye-openers, rake uitspraken, kritische noten hebben we geprobeerd te vangen in “Toekomstbeelden”. Deze beelden vormen context, motivatie en inspiratie om – wederom – samen in Brainport de toekomst te maken en kansen voor technologische innovatie en nieuwe business modellen te ontdekken en te ontwikkelen. Op basis van dat inzicht kunnen we werken aan oplossingen om die uitdagingen het hoofd te bieden.

De Toekomstbeelden zijn dus grotendeels gevormd. Maar de moeilijkste stap komt nog, namelijk: wat betekent deze toekomst voor het nu? Hoe stemmen we onze agenda, de “innovatie-opgaven” als regio hier op af? Waar zit de energie, motivatie en inspiratie om samen aan te gaan bouwen?

Daar gaan we de komende maand verder over in discussie met elkaar. Onder andere op 22 februari a.s. nodigen we weer een grote groep experts en betrokkenen uit om het hierover te hebben. Het resultaat moet zijn dat we een schets hebben van de belangrijkste opgaven die we met elkaar op de agenda moeten zetten voor de middellange termijn.

Conclusie: Volledig kunnen we niet zijn, maar we proberen zoveel en breed mogelijk input te krijgen voor de toekomstverkenning. Want alleen vanuit betrokkenheid onderling en het koppelen van alle verschillende toekomstvisies aan het hier en nu in de regio, kan Brainport haar rol spelen en ons regionale ecosysteem hierop versterken.

Om de toekomst van Brainport Eindhoven zo breed mogelijk in kaart te brengen, zijn alle ideeën meer dan welkom. Wie graag mee wil denken, kan contact opnemen via [email protected]

SAEYS_Brainport_Sint_Lucas_Toekomstverkenning_P2014358