Brainport Toekomstverkenning © Brainport Development

‘Juist omdat het zo goed gaat in Brainport Eindhoven, is het zaak om die kracht van vandaag te koppelen aan de uitdagingen van morgen’. Aldus Arnold Stokking, Managing Director Industry bij TNO en initiator van de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven; waar liggen kansen voor de regio als het gaat om innovatie en nieuwe business modellen in 2038? In deze tweewekelijkse column lichten Stokking en direct betrokkenen belangrijke punten uit die toekomstverkenning toe. Dit is de laatste aflevering, lees hier de complete serie.

Een broeinest van maatschappelijke initiatieven. Dat is de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven in een notendop. Na de afsluitende bijeenkomst op 22 februari bij Eindhoven Engine op de TU/e brengen we die verkenning richting een open einde. Er zijn namelijk nog een paar belangrijke slagen te slaan voordat we echt ‘de mouwen kunnen opstropen’. De hamvraag is hoe we al die toekomstbeelden dichtbij onszelf – als Brainport Eindhoven zijnde – halen. Oftewel; hoe brengen we de toekomst van onze regio in het nu?

Aan enthousiasme en opties geen gebrek in ieder geval. De deelnemers aan de bijeenkomsten deden geweldige projectvoorstellen met oplossingen voor de grand challenges. En elk initiatief is natuurlijk heel waardevol, maar we moeten keuzes maken. Het overkoepelende doel van de toekomstverkenning is immers om de welvaart van de regio te waarborgen; banen creëren, om het maar even simpel te zeggen. De eerste nog benodigde slag is dan ook het koppelen van economisch en maatschappelijk nut. Welke ideeën dragen zowel bij aan een betere wereld, als aan het verdienmodel van Brainport Eindhoven? En kunnen we die ideeën ook exporteren naar het buitenland? Waarmee zijn we in de toekomst onderscheidend genoeg, zodat we een langdurig concurrentievoordeel realiseren?

Daarom zijn criteria nodig voor selectie en sturing van de juiste projectvoorstellen, zoals: hoe groot is de economische relevantie, kunnen we er business mee maken, willen partijen de lead nemen omdat ze het belangrijk vinden, geldt 1+1 = 3, maken we met de multi helix het verschil door middel van clusters en experimenteerruimtes en zit er technologie in? Die laatste vraag raakt bovendien aan de tweede nog benodigde slag, waarmee we voortbouwen op onze technologische roots. De initiatieven waarin we gaan investeren moeten een bijzonder hightech anker hebben. Dat stimuleert een bepaald type ondernemerschap waarbij innovatie en aanpassingsvermogen leidend zijn. Zo’n mindset is onontbeerlijk voor een toekomst waarin de versnelling versnelt en ons economische voortbestaan afhangt van de flexibele manier waarop we met veranderingen meebewegen.

En als derde en laatste benodigde slag hebben we een ‘dragend consortium’ nodig, zoals ik dat noem. Een leider, of kartrekker, die de geselecteerde projecten onder zijn of haar hoede neemt en begeleidt richting de stip aan de horizon die we met z’n allen hebben bepaald. Een boegbeeld voor de toekomstbestendigheid van Brainport Eindhoven. De strategie daarvoor ligt er gelukkig al, in de vorm van het Brainport Next Generation document. Dat is weliswaar een aantal jaren geleden geschreven, maar het klopt nog steeds. ‘Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’, ‘adaptiviteit is essentieel’, ‘slimme en inclusieve coalities van technologie, design en sociale innovatie’, ‘alert reageren op vroegtijdige signalen’ en ‘koesteren en versterken van ons unieke samenwerkingsmodel’. Om maar een paar passages als voorbeeld te noemen.

Met het herijken van dit document is de spreekwoordelijke cirkel rond voor de toekomstverkenning van onze regio; we zijn naar 2038 gegaan en landen nu weer in de kern van de Brainport Next Generation strategie. De route ligt klaar en vanaf najaar 2019 zetten we de eerste stappen richting de eindbestemming.

Om de toekomst van Brainport Eindhoven zo breed mogelijk in kaart te brengen, zijn alle ideeën meer dan welkom. Wie graag mee wil denken, kan contact opnemen via [email protected]

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture