stationsplein
Author profile picture

Het toekomstige stationsplein zal ook een “Brainport Showcase” bevatten: een gebouw met daarin voorbeelden van de prestaties van de regio. Daarin moet ruim aandacht zijn voor technologie en design, maar ook andere aspecten kunnen er een plek krijgen. De “Brainport Showcase” is onderdeel van de plannen voor het Stationsplein, die vandaag aan de gemeenteraad werden gepresenteerd.

Komende maand gaat de tender uit voor de aanbesteding, waarbij drie partijen zullen worden uitgenodigd een bieding te doen. Een breed samengestelde commissie (met daarin onder meer vertegenwoordigers van NS, reizigers, winkeliers, horeca, fietsersbond, gehandicaptenorganisaties en andere inwoners) zal straks de ‘jurering’ van de biedingen voor haar rekening nemen. De commissie adviseert op basis daarvan het stadsbestuur.

De aanpassingen rond het station zijn volgens de gemeente hard nodig om aantrekkelijker te worden voor zowel talenten van buiten de stad als voor de eigen inwoners. “Het is de entree van de stad en de verbinding met de rest van de wereld”, aldus wethouder Staf Depla.

Sheet uit de presentatie van de plannen. "Dit is geen ontwerp, het is slechts een denklijn"
Sheet uit de presentatie van de plannen. “Dit is geen ontwerp, het is slechts een denklijn” (foto van beamer-presentatie)

Na een reeks workshops heeft de gemeente een schets gemaakt die dienst doet als voorzet¬†voor de aanbesteding. In vier thema’s (ruimtelijk, verkeerstechnisch, programmatisch en qua duurzaamheid en smart-city-toepassingen) krijgen de drie biedende partijen suggesties voor hun oplossingen. Maar ze zullen die suggesties vervolgens zelf moeten vertalen in een ruimtelijk concept, inclusief een goede interactie met de rest van de stad.

Onderdeel van de plannen is een stalling voor 4000 fietsen die boven- of ondergronds gebouwd moet worden. Samen met de geplande 5000 plekken aan de noordkant van het station is er dan ruimte voor bijna 10.000 tweewielers, genoeg om zeker tot 2030 aan de vraag te voldoen, aldus de gemeente.

Aan het plein direct voor het station zal weinig veranderen. De grote wijzigingen vinden vooral plaats tussen station en Bijenkorf, waar nu onder meer het VVV-kantoor is gevestigd. Op die plek wordt gedacht aan een tijdelijke expositieruimte. Daarnaast moet er plek komen voor horeca, kleinschalige winkels en zelfs woonruimte. “Zodat er ook na 6 uur ‘s avonds leven in het hart van de stad is.”

Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk teruggedrongen, maar er zal wel ruimte blijven voor taxi’s en beperkt kiss&ride verkeer. De gedachte is om een knip te maken tussen Vestdijk en Stationsstraat-Fuutlaan. Duurzaamheid wordt verder gediend door slimme oplossingen voor – onder meer – het energiegebruik. Daarbij is het denkbaar dat de Gender weer aan de oppervlakte komt of zelfs ondergronds, dwars door de fietsenkelder, zichtbaar wordt. Het riviertje dat bij de Effenaar in de Dommel uitkomt zou zelfs een rol kunnen spelen in de koeling van de toekomstige gebouwen op het plein.

Foto: Staf Depla bij de presentatie van de plannen voor het Stationsplein