Author profile picture

In een tweewekelijkse column beziet Pieter HendrikseVanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal domein) als in een vrije rol.

Pieter Hendrikse columnistHoeveel plaquettes kun je vandaag de dag op de voordeur van een school voor Voortgezet Onderwijs timmeren, vraag ik me af.

Er was ’n tijd dat scholen werden gewaardeerd vanwege de naam en faam die de school in de stad of streek had opgebouwd. Ouders, oud-leerlingen, directeuren van basisscholen en vervolgopleidingen, zij bevestigden aan elkaar de kwaliteit. Bij al te veel gemor en gemopper was het papegaaien-en geruchtencircuit meestal voldoende om schooldirecties in het Voortgezet Onderwijs te activeren. Vervolgens op zoek naar de bron van kritiek en alle hens aan dek op school om het tij zonodig te keren.

Op enig moment vond de overheid deze tamtamachtige vorm van kwaliteitszorg onvoldoende. Er kwam wetgeving op naleving van kwaliteit. Ouders bleken nòg mondiger te worden. De vanzelfsprekendheid van keuzes voor ’n bepaalde school in de buurt werd minder. Opleidingen kampten soms met imagoproblemen en grepen geboden mogelijkheden tot facelifting met beide handen aan.

De schildjes waren geboren:

Technasium, LOOTschool, Econasium, LOOKschool, InvestorsInPeople(IIP), KeurmerkVeiligeSchool, FairtradeSchool, MediaWijsheidSchool, Minerva, AcademischeOpleidingsschool, KeurmerkOuderbetrokkenheid en Verkeersveiligheidslabel, om er maar ’ns ’n paar te noemen.

Jawel, het kon niet uitblijven, en in 2015 bedacht: de Brainport School, nog weer ’n keurmerk dat zich onderscheidt van al die andere?! Schoorvoetend gestart, maar inmiddels zijn er al 11 scholen met ’n mooie ‘plaquette’ in de regio Eindhoven.

Saillant detail trouwens: in het lijstje van deelnemende scholen komt wel èrg weinig VMBO voor ?!

Nader onderzoek leert dat het hier gaat om scholen die ‘…zich expliciet oriënteren op vaardigheden van de 21 eeuw…’ waarbij de Brainport thema’s zoals Business en Technology ‘….in het gehele curriculum aan bod komen….’. En nog zo’n highlight: ’….Er wordt intensief samengewerkt met bedrijven in de vorm van stages, opdrachten en bezoeken…’. ‘…Onderwijsactiviteiten leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van creativiteit, ondernemerschap, innovatie en een onderzoekende houding….’ enz. enz.

Ongelooflijk hoe hier met clichés en open deuren wordt gepronkt. Alsof andere scholen niet zouden werken aan de realisatie van dit soort mooie doelstellingen. Waarom worden niet alle scholen in Z.O.-Brabant en daarna in het ganse land, tot Brainportschool gepromoveerd?

Ik vind dat we dat maar moeten doen: alle scholen dezelfde bordjes, wel zo handzaam en voordelig. Vervolgens kan de kwaliteitszorg weer opgebouwd worden volgens het mooie beginsel dat goede waar zich als vanzelf verkoopt… Daarvoor hebben we geen marketingtrucs nodig. Die maskeren al gauw waar het ècht om gaat in de school: creëren van een een veilige en uitdagende leeromgeving met het oog op cultuuroverdracht, beroepsvoorbereiding en persoonlijke vorming.

Dit past niet op ’n plaquette, maar vraagt vooral veel vlijtig en ijverig uit te voeren werkzaamheden in en rondom de school.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie