illustratie Brabant Kennis
Author profile picture
illustratie Brabant Kennis
illustratie Brabant Kennis

De digitale annexatie van het individu en onze persoonlijke omgeving begint onaangename trekken aan te nemen. Het zou, volgens voorzitter Jan Smits van Brainport Center for Technology and Law, daarom goed zijn als we dat wat minder makkelijk zouden accepteren. De tech-sector rond Eindhoven zou daar ook nog wel een handje bij kunnen helpen. Sterker nog, er is geen regio beter toegerust om de macht van algoritme-heersers als Facebook en Google te breken dan de Brainport regio.

Volgens Smits, in het dagelijks leven hoogleraar Recht & Techniek aan de TU/e, zit er zelfs een verdienmodel aan vast: “Het mes snijdt aan twee kanten als we erin zouden slagen de ongetwijfeld sterker wordende roep om het in stand houden van een privéruimte in de digitale wereld te gelde te maken.”

Smits schrijft dat in een blogpost voor Brabant Kennis. Smits noemt Brabant “de eerste halte ter voorkoming van annexatie van de privésfeer”. We hebben, volgens Smits, in deze regio verstand van alle technieken die op dit gebied een rol spelen. Het wordt alleen tijd die kennis te mobiliseren. Smits:

Stelt u zich het volgende voor: de VDL groep bouwt de zelfrijdende auto’s waaruit nooit data (zonder toestemming) naar een database kan worden geleid, door gebruik te maken van de kennis op de Helmondse automotive campus. Prodrive ontwerpt chips voor de camera’s van Ampleye die inherent rekening houden met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. NXP maakt de embedded chips voor duurzame apparaten zoals wasmachines, stofzuigers en koffiezetapparaten. ASML maakt chipmachines waarmee idealiter alleen chips kunnen worden gemaakt die al inherent digitale privacybewaking in zich hebben. Philips Licht maakt ledverlichting, waarvan Harald Haas heeft aangetoond dat je er met hoge snelheid data mee kunt versturen; het weglekken van datasignalen tot buiten de omgeving waarin ze bedoeld zijn te werken kan veel eenvoudiger bij licht dan met radiogolven.

Het Data-Science Center Eindhoven ontwikkelt databasesystemen en technieken waarbijWisdom of the Crowd wel ingezet kan worden met respect voor de digitale grondrechten door middel van een integriteitsgraadmeter. Daar zijn slimme algoritmes voor nodig, gebruiksvriendelijke encryptie, kennis van wet- en regelgeving, maar we kunnen dat allemaal. De start-up Quiver heeft software bedacht die de verzender van een bestand de controle laat behouden over wat er met het bestand gebeurt nadat het verzonden is, misschien kan dat ook met persoonsgebonden data.

Lees hier de complete blogpost van Jan Smits

Het artikel van Smits vormt onderdeel van een blogreeks van BrabantKennis over ‘Slim Brabant’. Een aantal experts uit het veld voeden met deze reeks de discussie over de impact van digitale technologieën voor de Brabantse economie en samenleving. Het fenomeen van de voortrazende digitalisering brengt nieuwe uitdagingen en opgaven met zich mee voor Brabant. De blogreeks loopt parallel aan een door BrabantKennis uitgevoerde trendverkenning, die input moet leveren voor de herijking van de Digitale Agenda van Brabant, 2013-2020.