High Tech Campus Eindhoven
Author profile picture

Nederland kent grote regionale verschillen in managementkwaliteit. Industriebedrijven in het zuiden van het land hebben significant betere managementpraktijken dan bedrijven in andere regio’s. Vooral de provincie Noord-Brabant, en in het bijzonder de regio Brainport Eindhoven, doen het erg goed. Regio’s in de rest van Nederland scoren aanmerkelijk minder goed. Vooral bedrijven uit de Randstad kunnen nog een slag maken qua bewustwording: zij overschatten de kwaliteit van hun managementpraktijken over het algemeen het meest.

Dat blijkt uit onderzoek van Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman van RaboResearch. Zij bekeken 450 industriebedrijven met behulp van de ‘World Management Survey’, een onderzoeksmethode waarbij de managementpraktijken van bedrijven kunnen worden gescoord.

Managementkwaliteit over Nederland, © Raboresearch

Lees ook: Raboresearch signaleert ‘gemiddelde’ welvaartsscore voor Brainport Eindhoven

Management vormt een belangrijke aanjager van productiviteit, stellen de onderzoekers. “Het feit dat er grote regionale verschillen bestaan in de kwaliteit van managementpraktijken van bedrijven impliceert daarmee dat de regio mogelijk een rol speelt bij de totstandkoming van goed management. Denk bijvoorbeeld aan de verspreiding van managementkennis.”

Onderzoek toont volgens Raboresearch aan dat bedrijven met goed management andere bedrijven in hun nabijheid kunnen meetrekken in het verbeteren van hun management. “Met andere woorden: bedrijven leren van elkaar. Ook universiteiten zijn belangrijk: bedrijven kunnen baat hebben bij de kennis over management die hier wordt gegenereerd en van de managers in spe die hier worden opgeleid. Brainport Eindhoven is een goed voorbeeld van een regio waarin bedrijfsleven en universiteiten van elkaars aanwezigheid profiteren: door nauw samen te werken en kennis uit te wisselen, trekken alle deelnemende partijen daar voordeel uit.”

De managementpraktijken van industriebedrijven in Brainport Eindhoven zijn vergelijkbaar met die uit Zweden en Duitsland, de toplanden in Europa op het gebied van management binnen de industrie. West-Nederland en Midden- en Noord-Nederland scoren aanmerkelijk slechter. Bedrijven in deze laatste twee regio’s scoren gemiddeld vergelijkbaar met bedrijven uit landen als Italië en Mexico.

Financieel

Het westen van het land, en dan met name de Randstad, is de meest productieve regio van Nederland, maar qua management moet de industrie in dit gebied het afleggen tegen bedrijven in het zuiden. De verschillen in managementkwaliteit tussen regio’s zijn van financieel belang. Een hogere managementscore gaat namelijk gepaard met een hogere productiviteit. “Als een gemiddeld bedrijf in Noord-Nederland zijn management verbetert naar het niveau van een gemiddeld bedrijf in Zuid-Nederland, gaat dit samen met 4 procent meer omzet per werknemer en 6 procent meer winst.”

Oorzaken

De grootste regionale verschillen liggen op het gebied van operationeel management en prestatiemanagement. Op het gebied van doelenmanagement en personeelsmanagement, waar Nederlandse bedrijven over het algemeen laag op scoren, is de regionale variatie juist het kleinst. Waar bedrijven in Zuid-Nederland vooral in excelleren, is operationeel management, terwijl bedrijven in West-Nederland relatief slecht scoren op doelenmanagement. “Met andere woorden, bedrijven in Zuid-Nederland zijn goed in het optimaal inrichten van het productieproces en het minimaliseren van verspilling, terwijl bedrijven in de Randstad onder andere meer aandacht kunnen besteden aan de balans tussen financiële en niet-financiële doelen.”

[learn_more caption=”Brabantse nuchterheid”] Uit het Raboresearch onderzoek blijkt ook dat 80 procent van de ondervraagden de managementkwaliteit binnen zijn of haar bedrijf overschat. Het verschil in de mate van overschatting binnen Nederland is aanzienlijk. Zo is in de drie Randstadprovincies het verschil tussen de eigen beoordeling en de objectief gemeten managementkwaliteit groter dan in bijvoorbeeld Brabant. Met andere woorden, Brabantse managers overschatten zichzelf minder dan Randstedelijke managers.

© RaboResearch

[/learn_more]