Author profile picture

Dankzij een groeispurt van de tech- en maakindustrie is de economie in de Brainport regio Eindhoven vorig jaar met 2,1% toegenomen. Dat betekent dat Brainport veel beter weet te profiteren van het economisch hersteld dan de rest van Nederland. Gemiddeld ligt de groei nationaal op 0,9%.

Dat blijkt uit de Brainport Monitor 2015.

Schermafbeelding 2015-07-08 om 15.20.32Zo nam de industriële export toe met 5% naar €14 mld; ook dat is meer dan nationaal. Gezamenlijk hielden de top R&D bedrijven hun investeringen in 2014 op peil (samen € 2,0 mld); terwijl dat de bedrijven in de rest van het land niet lukte. Ook laten cijfers zien dat Brainport bedrijven 43% van hun omzet halen uit de verkoop van nieuwe producten. Daarmee zijn deze bedrijven succesvoller in innovatie dan bedrijven in onder meer Amsterdam en Rotterdam.

De regio blijft aantrekkelijk voor kenniswerkers; in 2014 kwamen er zowel vanuit het buitenland als binnen Nederland wederom meer mensen hier wonen dan dat er vertrokken. Dit ondanks het gegeven dat nog steeds veel kenniswerkers wel in Eindhoven komen werken maar elders gaan wonen.

Schermafbeelding 2015-07-08 om 15.21.03Aandacht blijft nodig voor de arbeidsmarkt; de werkloosheid en het aantal vacatures namen in 2014 toe. Er gingen in de regio ruim 7.000 banen verloren, ofwel 1,8%. Dat waren er meer dan gemiddeld in Nederland (-1,1%). De sectoren transport en communicatie, zakelijke dienstverlening en industrie krompen het meest. Binnen de hoogwaardige sector hightech bleef het aantal banen nagenoeg gelijk. In de sector design groeide het aantal banen bovengemiddeld.

Schermafbeelding 2015-07-08 om 15.21.32De regionale economie heeft veerkracht laten zien, want tijdens de krimp in 2012 en 2013 wist de conjunctuurgevoelige regio op het Nederlands niveau te blijven. Vooral 2012 was een moeizaam jaar, de industriële export en aantal hightech banen liepen toen terug.

(later meer uit de Brainport monitor 2015)