Author profile picture

De recente discussie over leegstand op bestaande industriegebieden in combinatie met de aanleg van nieuwe terreinen laat ook de Brabantse werkgevers niet ongemoeid. In een reactie op de oproepen om toch vooral eerst te kijken naar verbetering van bestaande bedrijventerreinen, roept de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging regio Eindhoven (BZW) de gemeenteraad op om toch vooral het belang van de geplande Brainport Industries Campus te blijven inzien. De werkgevers hebben een brief met die strekking aan de gemeenteraad gestuurd.

De BIC is gepland op een locatie tussen vliegveld en A2.

“Brainport Industries Campus betekent een aanvulling op het zo geroemde ecosysteem in de regio. De aanleg hiervan mag geen onnodige vertraging oplopen”, aldus de BZW. Wel vinden de werkgevers dat er “flankerend beleid” nodig is, “gericht op het voorkomen van leegstand, het vitaal houden van bestaande bedrijventerreinen en de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid”.

Werkgelegenheid

Op de BIC worden, aldus de BZW, op een vernieuwende werklocatie de toeleveranciers van de hightech industrie  samengebracht in een campusachtige omgeving. “Door de clustering van bedrijven wordt een ideale omgeving gecreëerd voor open innovatie, kennisuitwisseling en samenwerking op tal van terreinen.” Grote efficiëntiewinst kan er volgens BZW worden behaald, wanneer dure voorzieningen gedeeld kunnen worden (clean rooms, laboratoria, assemblage, magazijn etc.). “Met BIC krijgt de toeleverindustrie een zichtbare uitstraling. Door de hightech identiteit van deze bedrijven op één plek te bundelen en te tonen, kan de communicatie naar nieuwe klanten, jong talent, het onderwijs en het grote publiek worden verbeterd ’, aldus BZW.

Schermafbeelding 2015-06-24 om 16.57.06BZW wijst ook op een “aanzuigende werking die de BIC heeft op bedrijven uit het binnen- en buitenland die aanvulling zijn op de bestaande structuur”. Om die reden zou BIC zorgen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid. “Andere bedrijven uit de keten gaan hier direct of indirect van profiteren. De realisatie van de High Tech Campus heeft dit bewezen. Het wordt steeds duidelijker dat in het mondiale krachtenveld het niet de bedrijven zijn die met elkaar concurreren, maar veel meer de regio’s en de ketens. De wijze waarop bedrijven onderling en bedrijven en kennisinstellingen in die regio’s met elkaar samenwerken, bepalen de concurrentiekracht van de regio. Een concentratie van een grote groep hightech toeleveranciers op één hoogwaardig bedrijvenpark draagt bij aan een versterking van dit ecosysteem.”

Flankerend beleid

BZW dringt bij de gemeente aan op het ontwikkelen van concreet flankerend beleid, gericht op het herstructureren en het tegengaan van langdurige leegstand. “Het gericht monitoren van vertreklocaties ter voorkoming van leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen verdient structurele aandacht binnen dit actieplan. Ook het geleidelijk uitgeven van grond op BIC kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de mogelijke effecten op leegstand op andere plekken gering zal zijn.”

Schermafbeelding 2015-06-24 om 16.54.19