Author profile picture

In 2022 liet Brabant, met een economische groei van 5%, de robuustheid van haar economie zien. Ondanks dit indrukwekkende cijfer zijn de economische en maatschappelijke ontwikkelingen evident: de situatie in Oekraïne en de veranderende marktomstandigheden, toegenomen internationale spanningen, een knellende arbeidsmarkt en de problematieken rondom het stikstofdossier en netcongestie. De gevolgen voor het werkveld van de BOM zijn duidelijk zichtbaar, zoals onder andere verstoorde (grondstof)ketens, de nood tot versnelde energietransitie en toegenomen aandacht voor veiligheid.

Meer samenwerking, meer impact

“Om onze impact te vergroten, werken we steeds intensiever samen”, schrijft de BOM in het jaarverslag over 2022. “Als netwerkorganisatie zet BOM in op de verbinding met het bredere stakeholderveld van private partijen als ASML en Cosun tot aan een constructieve samenwerking met onze Brabantse triple helix collega’s.” Zo droeg BOM in 2022 bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van het DeeptechXL fonds (publiek privaat fonds van EUR 100 mio met partners als o.a. ASML, Philips en PME pensioenfonds). “Onze Brabantse venture building aanpak wordt momenteel als een voorbeeld gezien voor het verder professionaliseren van de startup ondersteuning op nationaal niveau.”

Met trots meldt de BOM dat 90% van de bedrijven waarin de BOM heeft geïnvesteerd werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen: ze dragen bij aan klimaatneutrale energieoplossingen, gezonde toekomst, duurzame voedselsystemen en kansrijke sleuteltechnologieën. “Met de toepassing van het waardecreatiemodel wordt de impact van onze activiteiten steeds beter zichtbaar, resulterend in een eerste impactverslag over 2022, gemeten naar de Sustainable Development Goals.”

BOM doet dat samen met landelijke partners, zoals de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Invest-NL, Techleap, NFIA, Invest International, het Nationaal Groeifonds en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Prestaties 2022

BOM heeft in 2022 twaalf nieuwe ontwikkelprojecten, 56 nieuwe en vervolginvesteringen en 36 internationale vestigingen kunnen noteren. Daarnaast is BOM direct of indirect betrokken bij 17 aanvragen voor het Nationaal Groeifonds, waarvan er 7 zijn toegewezen. Hiervan is de opening van het Smart BioMaterials Consortium een goed voorbeeld. Samen met de provincie Noord-Brabant is in dit verslagjaar aan verschillende innovatiecoalities gewerkt, zoals op het gebied van medtech en solar. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in afstemming met IPO werkt het landelijke netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen aan een gezamenlijke agenda en vanuit de EU is BOM onder andere uitvoerder van de European Digital Innovation Hub.

De BOM haalde participatieresultaten door de aandelenverkoop van onder andere Cytosmart, BioConnection en Coosto.

BOM veertig jaar in 2023

In 2023 bestaat BOM veertig jaar. Een periode waarin Noord-Brabant zich heeft ontwikkeld tot een toonaangevende regionale economie. Hier meer over dat jubileum: